Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Sarit Hadad

Kshehalev boche rak elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev bohe besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

Kshealev bohe azman omed milechet
Adam rohe et kol hayav pitom
El alo noda hu lo rotse lalechet
Le elohav kore al saf neor

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev boche besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad
Chazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

5.303 reproducciones
Ver más fotos

Comentarios


A quién le gusta?
 1. Hatikva
 2. Shma Israel
 3. INTA OMRI
 4. Lu Yehi
 5. Yalla Lech Habaita Moti
 6. Al Hamezach
 7. Hear My God (Shma Elohai)
 8. Bo Bo
 9. Kamea
 10. Mami Mami
 11. WELCOME YA SALAAM
 12. SHLEMIM
 13. MISS MUSIC
 14. MISTER DJ SUPERMAN
 15. HAKAHAL SHELI
 16. CHAVERAH TOVAH
 17. AVANIM KAROT
 18. Mi amor
 19. ABA
 20. Sinderella
 21. Chaverim bechol miney tzvaim
 22. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 23. Kach Et Hakol
 24. Light a candle
 25. Take It All (Kach Et Hakol)
 26. Ahava Atika
 27. Ahava Bli Sikui
 28. Ahava Meh'ever Lapina
 29. Ahavnu Lichyot
 30. Al Tevakesh Mish'alot
 31. Ahava Acheret
 32. Ata Totach
 33. Chok Ha'chaim
 34. Hanesichah Vehauach
 35. Hayom Hayom
 36. Im Tohav Oti
 37. Kzat Meshugaat
 38. Ladma'ot Yesh Peh
 39. Lev Zahav
 40. Lo Chashuv
 41. Malachei Shamayim
 42. Melech Harechov
 43. Olam Shel Chalomot
 44. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 45. Shalom Chaver
 46. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 47. Tipa Veod Tipa
 48. Tni Lo Et Halev
 49. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 1. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 2. Nadlik Beyachad Ner
 3. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 4. Come On, Go Home Moti
 5. Hear My God
 6. It Doesn't Matter
 7. Rak Ata
 8. Take It All
 9. Yalla Lecha Baita Moti
 10. ABA
 11. Ze Sheshomer Alay
 12. Bosem Tzarfati
 13. Chagigah
 14. Rak Atah
 15. Tipa Ve od Tipa
 16. Hasod
 17. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 18. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 19. At
 20. Bachom shel Tel-Aviv
 21. Alecha ve'lai
 22. Hake'ev hazeh
 23. Hakol sagur
 24. Bachur nechmad
 25. Chatichah mechayay
 26. Emunah
 27. Zeh hasod sheli
 28. Ani lo Madona
 29. Avudah biladecha
 30. Hayah zeh be'erev sagrir
 31. Kshe'ani itach ani kmo dag
 32. Lamah
 33. Lo tov lishneinu
 34. Venamri
 35. Yareach shachor
 36. Yam Shel Ahavah
 37. ZORMIM
 38. TZIPOR CHOFSHIAH
 39. YALDA SHEL AHAVA
 40. TIFTEF HAGESHEM
 41. TIZAHARI MIMENO
 42. S'RUFAH ALAV
 43. TAK TAK
 44. TELECH KAPARA ALAI
 45. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 46. SAME'ACH
 47. SHELCHA LANETZACH
 48. PERACH BAR
 49. P'NUYAH LA'AHAVAH
 1. RIJAYA
 2. NOSA'AT T'FILAH
 3. OR
 4. OR (2)
 5. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 6. NITZOTZ HACHAIM
 7. LI SHTEI EINAYIM
 8. LIHYOT IMA
 9. LIR'OT ET HAKE'EV
 10. METOFEFET
 11. LEVAD (2)
 12. LAMAH HALACHT MIMENU
 13. LAMUT ME'AHAVAH
 14. LATSAFON BE'AHAVA
 15. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 16. KTZAT MESHUGA'AT
 17. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 18. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 19. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 20. KE'ILU KAZEH
 21. KAMAH CHIPASTI
 22. KARNAVAL BANACHAL
 23. HAYITI BEGAN EDEN
 24. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 25. HA'ETZEV BETOCHI
 26. EIN GVUL LE'AHAVAH
 27. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 28. ELEM MESHAGE'A
 29. BEIN KOL HABALAGAN
 30. CHAMOTI
 31. BEDAMAICH CHAYI
 32. BALAGAN (2)
 33. BAMO'ADON (2)
 34. ACHI HAKOL BESEDER
 35. ACHLU LI SHATU LI
 36. ASHLAYOT METUKOT
 37. Meachelet Lecha
 38. Do You Love Me?
 39. Intilegencia
 40. Neshama Sheli
 41. Mekudeshet
 42. Haosher Shel Chayai
 43. Be'ezrat Hashem
 44. Hagoral Hatov
 45. Linda
 46. Une Maman
 47. Hayde Soyle
 48. Karusela
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más