Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Sarit Hadad

Kshehalev boche rak elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev bohe besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

Kshealev bohe azman omed milechet
Adam rohe et kol hayav pitom
El alo noda hu lo rotse lalechet
Le elohav kore al saf neor

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev boche besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad
Chazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

4.780 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. INTA OMRI
 3. Sinderella
 4. Hayom Hayom
 5. Lev Zahav
 6. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 7. ABA
 8. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 9. Hatikva
 10. Lu Yehi
 11. TAK TAK
 12. ABA
 13. Chaverim bechol miney tzvaim
 14. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 15. Kach Et Hakol
 16. Light a candle
 17. Take It All (Kach Et Hakol)
 18. Yalla Lech Habaita Moti
 19. Ahava Atika
 20. Ahava Bli Sikui
 21. Ahava Meh'ever Lapina
 22. Ahavnu Lichyot
 23. Al Hamezach
 24. Al Tevakesh Mish'alot
 25. Ahava Acheret
 26. Ata Totach
 27. Chok Ha'chaim
 28. Hanesichah Vehauach
 29. Im Tohav Oti
 30. Kzat Meshugaat
 31. Ladma'ot Yesh Peh
 32. Lo Chashuv
 33. Malachei Shamayim
 34. Melech Harechov
 35. Olam Shel Chalomot
 36. Shalom Chaver
 37. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 38. Tipa Veod Tipa
 39. Tni Lo Et Halev
 40. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 41. Hear My God (Shma Elohai)
 42. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 43. Nadlik Beyachad Ner
 44. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 45. Come On, Go Home Moti
 46. Hear My God
 47. It Doesn't Matter
 48. Rak Ata
 49. Take It All
 1. Yalla Lecha Baita Moti
 2. Ze Sheshomer Alay
 3. Bosem Tzarfati
 4. Chagigah
 5. Rak Atah
 6. Tipa Ve od Tipa
 7. Hasod
 8. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 9. At
 10. Bachom shel Tel-Aviv
 11. Alecha ve'lai
 12. Hake'ev hazeh
 13. Hakol sagur
 14. Bo Bo
 15. Bachur nechmad
 16. Chatichah mechayay
 17. Emunah
 18. Zeh hasod sheli
 19. Kamea
 20. Ani lo Madona
 21. Avudah biladecha
 22. Hayah zeh be'erev sagrir
 23. Kshe'ani itach ani kmo dag
 24. Lamah
 25. Lo tov lishneinu
 26. Venamri
 27. Yareach shachor
 28. Yam Shel Ahavah
 29. Mami Mami
 30. ZORMIM
 31. TZIPOR CHOFSHIAH
 32. WELCOME YA SALAAM
 33. YALDA SHEL AHAVA
 34. TIFTEF HAGESHEM
 35. TIZAHARI MIMENO
 36. SHLEMIM
 37. S'RUFAH ALAV
 38. TELECH KAPARA ALAI
 39. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 40. SAME'ACH
 41. SHELCHA LANETZACH
 42. PERACH BAR
 43. P'NUYAH LA'AHAVAH
 44. RIJAYA
 45. NOSA'AT T'FILAH
 46. OR
 47. OR (2)
 48. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 49. NITZOTZ HACHAIM
 1. MISS MUSIC
 2. MISTER DJ SUPERMAN
 3. LI SHTEI EINAYIM
 4. LIHYOT IMA
 5. LIR'OT ET HAKE'EV
 6. METOFEFET
 7. LEVAD (2)
 8. LAMAH HALACHT MIMENU
 9. LAMUT ME'AHAVAH
 10. LATSAFON BE'AHAVA
 11. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 12. KTZAT MESHUGA'AT
 13. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 14. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 15. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 16. KE'ILU KAZEH
 17. KAMAH CHIPASTI
 18. KARNAVAL BANACHAL
 19. HAKAHAL SHELI
 20. HAYITI BEGAN EDEN
 21. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 22. HA'ETZEV BETOCHI
 23. EIN GVUL LE'AHAVAH
 24. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 25. ELEM MESHAGE'A
 26. CHAVERAH TOVAH
 27. BEIN KOL HABALAGAN
 28. CHAMOTI
 29. BEDAMAICH CHAYI
 30. BALAGAN (2)
 31. BAMO'ADON (2)
 32. ACHI HAKOL BESEDER
 33. ACHLU LI SHATU LI
 34. ASHLAYOT METUKOT
 35. AVANIM KAROT
 36. Meachelet Lecha
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más