Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Sarit Hadad

Kshehalev boche rak elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev bohe besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

Kshealev bohe azman omed milechet
Adam rohe et kol hayav pitom
El alo noda hu lo rotse lalechet
Le elohav kore al saf neor

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev boche besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad
Chazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

4.996 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Lu Yehi
 3. Hatikva
 4. Chatichah mechayay
 5. INTA OMRI
 6. Be'ezrat Hashem
 7. Karusela
 8. ABA
 9. Sinderella
 10. Chaverim bechol miney tzvaim
 11. Al Hamezach
 12. Ata Totach
 13. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 14. Bachom shel Tel-Aviv
 15. Bo Bo
 16. TELECH KAPARA ALAI
 17. OR
 18. Meachelet Lecha
 19. Do You Love Me?
 20. Mekudeshet
 21. Linda
 22. Mi amor
 23. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 24. Kach Et Hakol
 25. Light a candle
 26. Take It All (Kach Et Hakol)
 27. Yalla Lech Habaita Moti
 28. Ahava Atika
 29. Ahava Bli Sikui
 30. Ahava Meh'ever Lapina
 31. Ahavnu Lichyot
 32. Al Tevakesh Mish'alot
 33. Ahava Acheret
 34. Chok Ha'chaim
 35. Hanesichah Vehauach
 36. Hayom Hayom
 37. Im Tohav Oti
 38. Kzat Meshugaat
 39. Ladma'ot Yesh Peh
 40. Lev Zahav
 41. Lo Chashuv
 42. Malachei Shamayim
 43. Melech Harechov
 44. Olam Shel Chalomot
 45. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 46. Shalom Chaver
 47. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 48. Tipa Veod Tipa
 49. Tni Lo Et Halev
 1. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 2. Hear My God (Shma Elohai)
 3. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 4. Nadlik Beyachad Ner
 5. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 6. Come On, Go Home Moti
 7. Hear My God
 8. It Doesn't Matter
 9. Rak Ata
 10. Take It All
 11. Yalla Lecha Baita Moti
 12. ABA
 13. Ze Sheshomer Alay
 14. Bosem Tzarfati
 15. Chagigah
 16. Rak Atah
 17. Tipa Ve od Tipa
 18. Hasod
 19. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 20. At
 21. Alecha ve'lai
 22. Hake'ev hazeh
 23. Hakol sagur
 24. Bachur nechmad
 25. Emunah
 26. Zeh hasod sheli
 27. Kamea
 28. Ani lo Madona
 29. Avudah biladecha
 30. Hayah zeh be'erev sagrir
 31. Kshe'ani itach ani kmo dag
 32. Lamah
 33. Lo tov lishneinu
 34. Venamri
 35. Yareach shachor
 36. Yam Shel Ahavah
 37. Mami Mami
 38. ZORMIM
 39. TZIPOR CHOFSHIAH
 40. WELCOME YA SALAAM
 41. YALDA SHEL AHAVA
 42. TIFTEF HAGESHEM
 43. TIZAHARI MIMENO
 44. SHLEMIM
 45. S'RUFAH ALAV
 46. TAK TAK
 47. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 48. SAME'ACH
 49. SHELCHA LANETZACH
 1. PERACH BAR
 2. P'NUYAH LA'AHAVAH
 3. RIJAYA
 4. NOSA'AT T'FILAH
 5. OR (2)
 6. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 7. NITZOTZ HACHAIM
 8. MISS MUSIC
 9. MISTER DJ SUPERMAN
 10. LI SHTEI EINAYIM
 11. LIHYOT IMA
 12. LIR'OT ET HAKE'EV
 13. METOFEFET
 14. LEVAD (2)
 15. LAMAH HALACHT MIMENU
 16. LAMUT ME'AHAVAH
 17. LATSAFON BE'AHAVA
 18. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 19. KTZAT MESHUGA'AT
 20. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 21. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 22. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 23. KE'ILU KAZEH
 24. KAMAH CHIPASTI
 25. KARNAVAL BANACHAL
 26. HAKAHAL SHELI
 27. HAYITI BEGAN EDEN
 28. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 29. HA'ETZEV BETOCHI
 30. EIN GVUL LE'AHAVAH
 31. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 32. ELEM MESHAGE'A
 33. CHAVERAH TOVAH
 34. BEIN KOL HABALAGAN
 35. CHAMOTI
 36. BEDAMAICH CHAYI
 37. BALAGAN (2)
 38. BAMO'ADON (2)
 39. ACHI HAKOL BESEDER
 40. ACHLU LI SHATU LI
 41. ASHLAYOT METUKOT
 42. AVANIM KAROT
 43. Intilegencia
 44. Neshama Sheli
 45. Haosher Shel Chayai
 46. Hagoral Hatov
 47. Une Maman
 48. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más