Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Sarit Hadad

Kshehalev boche rak elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev bohe besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

Kshealev bohe azman omed milechet
Adam rohe et kol hayav pitom
El alo noda hu lo rotse lalechet
Le elohav kore al saf neor

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev boche besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad
Chazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

5.126 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Hatikva
 3. ABA
 4. Ahava Bli Sikui
 5. ABA
 6. Rak Ata
 7. Lu Yehi
 8. Linda
 9. Karusela
 10. Im Tohav Oti
 11. Lev Zahav
 12. Olam Shel Chalomot
 13. Tni Lo Et Halev
 14. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 15. Come On, Go Home Moti
 16. Hasod
 17. Bo Bo
 18. Zeh hasod sheli
 19. Mami Mami
 20. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 21. RIJAYA
 22. NOSA'AT T'FILAH
 23. LIR'OT ET HAKE'EV
 24. INTA OMRI
 25. HAKAHAL SHELI
 26. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 27. BALAGAN (2)
 28. BAMO'ADON (2)
 29. Mi amor
 30. Sinderella
 31. Chaverim bechol miney tzvaim
 32. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 33. Kach Et Hakol
 34. Light a candle
 35. Take It All (Kach Et Hakol)
 36. Yalla Lech Habaita Moti
 37. Ahava Atika
 38. Ahava Meh'ever Lapina
 39. Ahavnu Lichyot
 40. Al Hamezach
 41. Al Tevakesh Mish'alot
 42. Ahava Acheret
 43. Ata Totach
 44. Chok Ha'chaim
 45. Hanesichah Vehauach
 46. Hayom Hayom
 47. Kzat Meshugaat
 48. Ladma'ot Yesh Peh
 49. Lo Chashuv
 1. Malachei Shamayim
 2. Melech Harechov
 3. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 4. Shalom Chaver
 5. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 6. Tipa Veod Tipa
 7. Hear My God (Shma Elohai)
 8. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 9. Nadlik Beyachad Ner
 10. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 11. Hear My God
 12. It Doesn't Matter
 13. Take It All
 14. Yalla Lecha Baita Moti
 15. Ze Sheshomer Alay
 16. Bosem Tzarfati
 17. Chagigah
 18. Rak Atah
 19. Tipa Ve od Tipa
 20. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 21. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 22. At
 23. Bachom shel Tel-Aviv
 24. Alecha ve'lai
 25. Hake'ev hazeh
 26. Hakol sagur
 27. Bachur nechmad
 28. Chatichah mechayay
 29. Emunah
 30. Kamea
 31. Ani lo Madona
 32. Avudah biladecha
 33. Hayah zeh be'erev sagrir
 34. Kshe'ani itach ani kmo dag
 35. Lamah
 36. Lo tov lishneinu
 37. Venamri
 38. Yareach shachor
 39. Yam Shel Ahavah
 40. ZORMIM
 41. TZIPOR CHOFSHIAH
 42. WELCOME YA SALAAM
 43. YALDA SHEL AHAVA
 44. TIFTEF HAGESHEM
 45. TIZAHARI MIMENO
 46. SHLEMIM
 47. S'RUFAH ALAV
 48. TAK TAK
 49. TELECH KAPARA ALAI
 1. SAME'ACH
 2. SHELCHA LANETZACH
 3. PERACH BAR
 4. P'NUYAH LA'AHAVAH
 5. OR
 6. OR (2)
 7. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 8. NITZOTZ HACHAIM
 9. MISS MUSIC
 10. MISTER DJ SUPERMAN
 11. LI SHTEI EINAYIM
 12. LIHYOT IMA
 13. METOFEFET
 14. LEVAD (2)
 15. LAMAH HALACHT MIMENU
 16. LAMUT ME'AHAVAH
 17. LATSAFON BE'AHAVA
 18. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 19. KTZAT MESHUGA'AT
 20. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 21. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 22. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 23. KE'ILU KAZEH
 24. KAMAH CHIPASTI
 25. KARNAVAL BANACHAL
 26. HAYITI BEGAN EDEN
 27. HA'ETZEV BETOCHI
 28. EIN GVUL LE'AHAVAH
 29. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 30. ELEM MESHAGE'A
 31. CHAVERAH TOVAH
 32. BEIN KOL HABALAGAN
 33. CHAMOTI
 34. BEDAMAICH CHAYI
 35. ACHI HAKOL BESEDER
 36. ACHLU LI SHATU LI
 37. ASHLAYOT METUKOT
 38. AVANIM KAROT
 39. Meachelet Lecha
 40. Do You Love Me?
 41. Intilegencia
 42. Neshama Sheli
 43. Mekudeshet
 44. Haosher Shel Chayai
 45. Be'ezrat Hashem
 46. Hagoral Hatov
 47. Une Maman
 48. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más