Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Sarit Hadad

Kshehalev boche rak elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev bohe besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

Kshealev bohe azman omed milechet
Adam rohe et kol hayav pitom
El alo noda hu lo rotse lalechet
Le elohav kore al saf neor

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev boche besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad
Chazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

 • Traducción
 • Envía leyenda
 • Acordes
 • Escuche música
 • Fotografías
 • Videos
 • Imprimir
 • Corregir
 • Envía letras para...
4.950 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Hatikva
 3. Lu Yehi
 4. ABA
 5. INTA OMRI
 6. Be'ezrat Hashem
 7. Mekudeshet
 8. Yalla Lech Habaita Moti
 9. Ata Totach
 10. ABA
 11. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 12. TZIPOR CHOFSHIAH
 13. SHLEMIM
 14. OR (2)
 15. EIN GVUL LE'AHAVAH
 16. Meachelet Lecha
 17. Mi amor
 18. Hayde Soyle
 19. Sinderella
 20. Chaverim bechol miney tzvaim
 21. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 22. Kach Et Hakol
 23. Light a candle
 24. Take It All (Kach Et Hakol)
 25. Ahava Atika
 26. Ahava Bli Sikui
 27. Ahava Meh'ever Lapina
 28. Ahavnu Lichyot
 29. Al Hamezach
 30. Al Tevakesh Mish'alot
 31. Ahava Acheret
 32. Chok Ha'chaim
 33. Hanesichah Vehauach
 34. Hayom Hayom
 35. Im Tohav Oti
 36. Kzat Meshugaat
 37. Ladma'ot Yesh Peh
 38. Lev Zahav
 39. Lo Chashuv
 40. Malachei Shamayim
 41. Melech Harechov
 42. Olam Shel Chalomot
 43. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 44. Shalom Chaver
 45. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 46. Tipa Veod Tipa
 47. Tni Lo Et Halev
 48. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 49. Hear My God (Shma Elohai)
 1. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 2. Nadlik Beyachad Ner
 3. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 4. Come On, Go Home Moti
 5. Hear My God
 6. It Doesn't Matter
 7. Rak Ata
 8. Take It All
 9. Yalla Lecha Baita Moti
 10. Ze Sheshomer Alay
 11. Bosem Tzarfati
 12. Chagigah
 13. Rak Atah
 14. Tipa Ve od Tipa
 15. Hasod
 16. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 17. At
 18. Bachom shel Tel-Aviv
 19. Alecha ve'lai
 20. Hake'ev hazeh
 21. Hakol sagur
 22. Bo Bo
 23. Bachur nechmad
 24. Chatichah mechayay
 25. Emunah
 26. Zeh hasod sheli
 27. Kamea
 28. Ani lo Madona
 29. Avudah biladecha
 30. Hayah zeh be'erev sagrir
 31. Kshe'ani itach ani kmo dag
 32. Lamah
 33. Lo tov lishneinu
 34. Venamri
 35. Yareach shachor
 36. Yam Shel Ahavah
 37. Mami Mami
 38. ZORMIM
 39. WELCOME YA SALAAM
 40. YALDA SHEL AHAVA
 41. TIFTEF HAGESHEM
 42. TIZAHARI MIMENO
 43. S'RUFAH ALAV
 44. TAK TAK
 45. TELECH KAPARA ALAI
 46. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 47. SAME'ACH
 48. SHELCHA LANETZACH
 49. PERACH BAR
 1. P'NUYAH LA'AHAVAH
 2. RIJAYA
 3. NOSA'AT T'FILAH
 4. OR
 5. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 6. NITZOTZ HACHAIM
 7. MISS MUSIC
 8. MISTER DJ SUPERMAN
 9. LI SHTEI EINAYIM
 10. LIHYOT IMA
 11. LIR'OT ET HAKE'EV
 12. METOFEFET
 13. LEVAD (2)
 14. LAMAH HALACHT MIMENU
 15. LAMUT ME'AHAVAH
 16. LATSAFON BE'AHAVA
 17. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 18. KTZAT MESHUGA'AT
 19. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 20. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 21. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 22. KE'ILU KAZEH
 23. KAMAH CHIPASTI
 24. KARNAVAL BANACHAL
 25. HAKAHAL SHELI
 26. HAYITI BEGAN EDEN
 27. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 28. HA'ETZEV BETOCHI
 29. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 30. ELEM MESHAGE'A
 31. CHAVERAH TOVAH
 32. BEIN KOL HABALAGAN
 33. CHAMOTI
 34. BEDAMAICH CHAYI
 35. BALAGAN (2)
 36. BAMO'ADON (2)
 37. ACHI HAKOL BESEDER
 38. ACHLU LI SHATU LI
 39. ASHLAYOT METUKOT
 40. AVANIM KAROT
 41. Do You Love Me?
 42. Intilegencia
 43. Neshama Sheli
 44. Haosher Shel Chayai
 45. Hagoral Hatov
 46. Linda
 47. Une Maman
 48. Karusela
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más