Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Sarit Hadad

Kshehalev boche rak elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev bohe besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

Kshealev bohe azman omed milechet
Adam rohe et kol hayav pitom
El alo noda hu lo rotse lalechet
Le elohav kore al saf neor

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev boche besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad
Chazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

5.174 reproducciones
Ver más fotos

Comentarios


A quién le gusta?
 1. Shma Israel
 2. Hatikva
 3. Karusela
 4. ABA
 5. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 6. Lu Yehi
 7. Be'ezrat Hashem
 8. ABA
 9. Kach Et Hakol
 10. Come On, Go Home Moti
 11. Bo Bo
 12. Ani lo Madona
 13. LAMUT ME'AHAVAH
 14. INTA OMRI
 15. Linda
 16. Sinderella
 17. Chaverim bechol miney tzvaim
 18. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 19. Light a candle
 20. Take It All (Kach Et Hakol)
 21. Yalla Lech Habaita Moti
 22. Ahava Atika
 23. Ahava Bli Sikui
 24. Ahava Meh'ever Lapina
 25. Ahavnu Lichyot
 26. Al Hamezach
 27. Al Tevakesh Mish'alot
 28. Ahava Acheret
 29. Ata Totach
 30. Chok Ha'chaim
 31. Hanesichah Vehauach
 32. Hayom Hayom
 33. Im Tohav Oti
 34. Kzat Meshugaat
 35. Ladma'ot Yesh Peh
 36. Lev Zahav
 37. Lo Chashuv
 38. Malachei Shamayim
 39. Melech Harechov
 40. Olam Shel Chalomot
 41. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 42. Shalom Chaver
 43. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 44. Tipa Veod Tipa
 45. Tni Lo Et Halev
 46. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 47. Hear My God (Shma Elohai)
 48. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 49. Nadlik Beyachad Ner
 1. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 2. Hear My God
 3. It Doesn't Matter
 4. Rak Ata
 5. Take It All
 6. Yalla Lecha Baita Moti
 7. Ze Sheshomer Alay
 8. Bosem Tzarfati
 9. Chagigah
 10. Rak Atah
 11. Tipa Ve od Tipa
 12. Hasod
 13. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 14. At
 15. Bachom shel Tel-Aviv
 16. Alecha ve'lai
 17. Hake'ev hazeh
 18. Hakol sagur
 19. Bachur nechmad
 20. Chatichah mechayay
 21. Emunah
 22. Zeh hasod sheli
 23. Kamea
 24. Avudah biladecha
 25. Hayah zeh be'erev sagrir
 26. Kshe'ani itach ani kmo dag
 27. Lamah
 28. Lo tov lishneinu
 29. Venamri
 30. Yareach shachor
 31. Yam Shel Ahavah
 32. Mami Mami
 33. ZORMIM
 34. TZIPOR CHOFSHIAH
 35. WELCOME YA SALAAM
 36. YALDA SHEL AHAVA
 37. TIFTEF HAGESHEM
 38. TIZAHARI MIMENO
 39. SHLEMIM
 40. S'RUFAH ALAV
 41. TAK TAK
 42. TELECH KAPARA ALAI
 43. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 44. SAME'ACH
 45. SHELCHA LANETZACH
 46. PERACH BAR
 47. P'NUYAH LA'AHAVAH
 48. RIJAYA
 49. NOSA'AT T'FILAH
 1. OR
 2. OR (2)
 3. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 4. NITZOTZ HACHAIM
 5. MISS MUSIC
 6. MISTER DJ SUPERMAN
 7. LI SHTEI EINAYIM
 8. LIHYOT IMA
 9. LIR'OT ET HAKE'EV
 10. METOFEFET
 11. LEVAD (2)
 12. LAMAH HALACHT MIMENU
 13. LATSAFON BE'AHAVA
 14. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 15. KTZAT MESHUGA'AT
 16. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 17. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 18. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 19. KE'ILU KAZEH
 20. KAMAH CHIPASTI
 21. KARNAVAL BANACHAL
 22. HAKAHAL SHELI
 23. HAYITI BEGAN EDEN
 24. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 25. HA'ETZEV BETOCHI
 26. EIN GVUL LE'AHAVAH
 27. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 28. ELEM MESHAGE'A
 29. CHAVERAH TOVAH
 30. BEIN KOL HABALAGAN
 31. CHAMOTI
 32. BEDAMAICH CHAYI
 33. BALAGAN (2)
 34. BAMO'ADON (2)
 35. ACHI HAKOL BESEDER
 36. ACHLU LI SHATU LI
 37. ASHLAYOT METUKOT
 38. AVANIM KAROT
 39. Meachelet Lecha
 40. Do You Love Me?
 41. Intilegencia
 42. Neshama Sheli
 43. Mekudeshet
 44. Haosher Shel Chayai
 45. Hagoral Hatov
 46. Une Maman
 47. Mi amor
 48. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más