Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Sarit Hadad

Kshehalev boche rak elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev bohe besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

Kshealev bohe azman omed milechet
Adam rohe et kol hayav pitom
El alo noda hu lo rotse lalechet
Le elohav kore al saf neor

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev boche besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad
Chazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

5.236 reproducciones
Ver más fotos

Comentarios


A quién le gusta?
 1. Hatikva
 2. Shma Israel
 3. INTA OMRI
 4. ABA
 5. Bo Bo
 6. Lu Yehi
 7. LAMUT ME'AHAVAH
 8. Meachelet Lecha
 9. Karusela
 10. Yalla Lech Habaita Moti
 11. Rak Ata
 12. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 13. SAME'ACH
 14. Haosher Shel Chayai
 15. Sinderella
 16. Chaverim bechol miney tzvaim
 17. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 18. Kach Et Hakol
 19. Light a candle
 20. Take It All (Kach Et Hakol)
 21. Ahava Atika
 22. Ahava Bli Sikui
 23. Ahava Meh'ever Lapina
 24. Ahavnu Lichyot
 25. Al Hamezach
 26. Al Tevakesh Mish'alot
 27. Ahava Acheret
 28. Ata Totach
 29. Chok Ha'chaim
 30. Hanesichah Vehauach
 31. Hayom Hayom
 32. Im Tohav Oti
 33. Kzat Meshugaat
 34. Ladma'ot Yesh Peh
 35. Lev Zahav
 36. Lo Chashuv
 37. Malachei Shamayim
 38. Melech Harechov
 39. Olam Shel Chalomot
 40. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 41. Shalom Chaver
 42. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 43. Tipa Veod Tipa
 44. Tni Lo Et Halev
 45. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 46. Hear My God (Shma Elohai)
 47. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 48. Nadlik Beyachad Ner
 49. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 1. Come On, Go Home Moti
 2. Hear My God
 3. It Doesn't Matter
 4. Take It All
 5. Yalla Lecha Baita Moti
 6. ABA
 7. Ze Sheshomer Alay
 8. Bosem Tzarfati
 9. Chagigah
 10. Rak Atah
 11. Tipa Ve od Tipa
 12. Hasod
 13. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 14. At
 15. Bachom shel Tel-Aviv
 16. Alecha ve'lai
 17. Hake'ev hazeh
 18. Hakol sagur
 19. Bachur nechmad
 20. Chatichah mechayay
 21. Emunah
 22. Zeh hasod sheli
 23. Kamea
 24. Ani lo Madona
 25. Avudah biladecha
 26. Hayah zeh be'erev sagrir
 27. Kshe'ani itach ani kmo dag
 28. Lamah
 29. Lo tov lishneinu
 30. Venamri
 31. Yareach shachor
 32. Yam Shel Ahavah
 33. Mami Mami
 34. ZORMIM
 35. TZIPOR CHOFSHIAH
 36. WELCOME YA SALAAM
 37. YALDA SHEL AHAVA
 38. TIFTEF HAGESHEM
 39. TIZAHARI MIMENO
 40. SHLEMIM
 41. S'RUFAH ALAV
 42. TAK TAK
 43. TELECH KAPARA ALAI
 44. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 45. SHELCHA LANETZACH
 46. PERACH BAR
 47. P'NUYAH LA'AHAVAH
 48. RIJAYA
 49. NOSA'AT T'FILAH
 1. OR
 2. OR (2)
 3. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 4. NITZOTZ HACHAIM
 5. MISS MUSIC
 6. MISTER DJ SUPERMAN
 7. LI SHTEI EINAYIM
 8. LIHYOT IMA
 9. LIR'OT ET HAKE'EV
 10. METOFEFET
 11. LEVAD (2)
 12. LAMAH HALACHT MIMENU
 13. LATSAFON BE'AHAVA
 14. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 15. KTZAT MESHUGA'AT
 16. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 17. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 18. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 19. KE'ILU KAZEH
 20. KAMAH CHIPASTI
 21. KARNAVAL BANACHAL
 22. HAKAHAL SHELI
 23. HAYITI BEGAN EDEN
 24. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 25. HA'ETZEV BETOCHI
 26. EIN GVUL LE'AHAVAH
 27. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 28. ELEM MESHAGE'A
 29. CHAVERAH TOVAH
 30. BEIN KOL HABALAGAN
 31. CHAMOTI
 32. BEDAMAICH CHAYI
 33. BALAGAN (2)
 34. BAMO'ADON (2)
 35. ACHI HAKOL BESEDER
 36. ACHLU LI SHATU LI
 37. ASHLAYOT METUKOT
 38. AVANIM KAROT
 39. Do You Love Me?
 40. Intilegencia
 41. Neshama Sheli
 42. Mekudeshet
 43. Be'ezrat Hashem
 44. Hagoral Hatov
 45. Linda
 46. Une Maman
 47. Mi amor
 48. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más