Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Sarit Hadad

Kshehalev boche rak elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev bohe besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

Kshealev bohe azman omed milechet
Adam rohe et kol hayav pitom
El alo noda hu lo rotse lalechet
Le elohav kore al saf neor

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev boche besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad
Chazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

4.769 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Hagoral Hatov
 3. ABA
 4. Sinderella
 5. Chaverim bechol miney tzvaim
 6. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 7. Kach Et Hakol
 8. Light a candle
 9. Take It All (Kach Et Hakol)
 10. Yalla Lech Habaita Moti
 11. Ahava Atika
 12. Ahava Bli Sikui
 13. Ahava Meh'ever Lapina
 14. Ahavnu Lichyot
 15. Al Hamezach
 16. Al Tevakesh Mish'alot
 17. Ahava Acheret
 18. Ata Totach
 19. Chok Ha'chaim
 20. Hanesichah Vehauach
 21. Hayom Hayom
 22. Im Tohav Oti
 23. Kzat Meshugaat
 24. Ladma'ot Yesh Peh
 25. Lev Zahav
 26. Lo Chashuv
 27. Malachei Shamayim
 28. Melech Harechov
 29. Olam Shel Chalomot
 30. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 31. Shalom Chaver
 32. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 33. Tipa Veod Tipa
 34. Tni Lo Et Halev
 35. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 36. Hear My God (Shma Elohai)
 37. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 38. Nadlik Beyachad Ner
 39. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 40. Come On, Go Home Moti
 41. Hear My God
 42. It Doesn't Matter
 43. Rak Ata
 44. Take It All
 45. Yalla Lecha Baita Moti
 46. ABA
 47. Ze Sheshomer Alay
 48. Bosem Tzarfati
 49. Chagigah
 1. Rak Atah
 2. Tipa Ve od Tipa
 3. Hasod
 4. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 5. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 6. At
 7. Bachom shel Tel-Aviv
 8. Alecha ve'lai
 9. Hake'ev hazeh
 10. Hakol sagur
 11. Bo Bo
 12. Bachur nechmad
 13. Chatichah mechayay
 14. Emunah
 15. Zeh hasod sheli
 16. Kamea
 17. Ani lo Madona
 18. Avudah biladecha
 19. Hayah zeh be'erev sagrir
 20. Kshe'ani itach ani kmo dag
 21. Lamah
 22. Lo tov lishneinu
 23. Venamri
 24. Yareach shachor
 25. Hatikva
 26. Lu Yehi
 27. Yam Shel Ahavah
 28. Mami Mami
 29. ZORMIM
 30. TZIPOR CHOFSHIAH
 31. WELCOME YA SALAAM
 32. YALDA SHEL AHAVA
 33. TIFTEF HAGESHEM
 34. TIZAHARI MIMENO
 35. SHLEMIM
 36. S'RUFAH ALAV
 37. TAK TAK
 38. TELECH KAPARA ALAI
 39. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 40. SAME'ACH
 41. SHELCHA LANETZACH
 42. PERACH BAR
 43. P'NUYAH LA'AHAVAH
 44. RIJAYA
 45. NOSA'AT T'FILAH
 46. OR
 47. OR (2)
 48. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 49. NITZOTZ HACHAIM
 1. MISS MUSIC
 2. MISTER DJ SUPERMAN
 3. LI SHTEI EINAYIM
 4. LIHYOT IMA
 5. LIR'OT ET HAKE'EV
 6. METOFEFET
 7. LEVAD (2)
 8. LAMAH HALACHT MIMENU
 9. LAMUT ME'AHAVAH
 10. LATSAFON BE'AHAVA
 11. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 12. KTZAT MESHUGA'AT
 13. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 14. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 15. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 16. KE'ILU KAZEH
 17. INTA OMRI
 18. KAMAH CHIPASTI
 19. KARNAVAL BANACHAL
 20. HAKAHAL SHELI
 21. HAYITI BEGAN EDEN
 22. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 23. HA'ETZEV BETOCHI
 24. EIN GVUL LE'AHAVAH
 25. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 26. ELEM MESHAGE'A
 27. CHAVERAH TOVAH
 28. BEIN KOL HABALAGAN
 29. CHAMOTI
 30. BEDAMAICH CHAYI
 31. BALAGAN (2)
 32. BAMO'ADON (2)
 33. ACHI HAKOL BESEDER
 34. ACHLU LI SHATU LI
 35. ASHLAYOT METUKOT
 36. AVANIM KAROT
 37. Meachelet Lecha
 38. Do You Love Me?
 39. Intilegencia
 40. Neshama Sheli
 41. Mekudeshet
 42. Haosher Shel Chayai
 43. Be'ezrat Hashem
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más