Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Sarit Hadad

Kshehalev boche rak elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev bohe besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

Kshealev bohe azman omed milechet
Adam rohe et kol hayav pitom
El alo noda hu lo rotse lalechet
Le elohav kore al saf neor

Shma Israel elohay ata akol yahol
Natata li et chayay natata li akol
Beenay dima alev boche besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad
Chazek oti elohay asse shelo efcha
Akeev gadol veen lean livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah

4.866 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. INTA OMRI
 3. Lu Yehi
 4. Bosem Tzarfati
 5. Hatikva
 6. LIHYOT IMA
 7. Do You Love Me?
 8. ABA
 9. Sinderella
 10. Chaverim bechol miney tzvaim
 11. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 12. Kach Et Hakol
 13. Light a candle
 14. Take It All (Kach Et Hakol)
 15. Yalla Lech Habaita Moti
 16. Ahava Atika
 17. Ahava Bli Sikui
 18. Ahava Meh'ever Lapina
 19. Ahavnu Lichyot
 20. Al Hamezach
 21. Al Tevakesh Mish'alot
 22. Ahava Acheret
 23. Ata Totach
 24. Chok Ha'chaim
 25. Hanesichah Vehauach
 26. Hayom Hayom
 27. Im Tohav Oti
 28. Kzat Meshugaat
 29. Ladma'ot Yesh Peh
 30. Lev Zahav
 31. Lo Chashuv
 32. Malachei Shamayim
 33. Melech Harechov
 34. Olam Shel Chalomot
 35. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 36. Shalom Chaver
 37. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 38. Tipa Veod Tipa
 39. Tni Lo Et Halev
 40. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 41. Hear My God (Shma Elohai)
 42. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 43. Nadlik Beyachad Ner
 44. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 45. Come On, Go Home Moti
 46. Hear My God
 47. It Doesn't Matter
 48. Rak Ata
 49. Take It All
 1. Yalla Lecha Baita Moti
 2. ABA
 3. Ze Sheshomer Alay
 4. Chagigah
 5. Rak Atah
 6. Tipa Ve od Tipa
 7. Hasod
 8. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 9. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 10. At
 11. Bachom shel Tel-Aviv
 12. Alecha ve'lai
 13. Hake'ev hazeh
 14. Hakol sagur
 15. Bo Bo
 16. Bachur nechmad
 17. Chatichah mechayay
 18. Emunah
 19. Zeh hasod sheli
 20. Kamea
 21. Ani lo Madona
 22. Avudah biladecha
 23. Hayah zeh be'erev sagrir
 24. Kshe'ani itach ani kmo dag
 25. Lamah
 26. Lo tov lishneinu
 27. Venamri
 28. Yareach shachor
 29. Yam Shel Ahavah
 30. Mami Mami
 31. ZORMIM
 32. TZIPOR CHOFSHIAH
 33. WELCOME YA SALAAM
 34. YALDA SHEL AHAVA
 35. TIFTEF HAGESHEM
 36. TIZAHARI MIMENO
 37. SHLEMIM
 38. S'RUFAH ALAV
 39. TAK TAK
 40. TELECH KAPARA ALAI
 41. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 42. SAME'ACH
 43. SHELCHA LANETZACH
 44. PERACH BAR
 45. P'NUYAH LA'AHAVAH
 46. RIJAYA
 47. NOSA'AT T'FILAH
 48. OR
 49. OR (2)
 1. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 2. NITZOTZ HACHAIM
 3. MISS MUSIC
 4. MISTER DJ SUPERMAN
 5. LI SHTEI EINAYIM
 6. LIR'OT ET HAKE'EV
 7. METOFEFET
 8. LEVAD (2)
 9. LAMAH HALACHT MIMENU
 10. LAMUT ME'AHAVAH
 11. LATSAFON BE'AHAVA
 12. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 13. KTZAT MESHUGA'AT
 14. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 15. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 16. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 17. KE'ILU KAZEH
 18. KAMAH CHIPASTI
 19. KARNAVAL BANACHAL
 20. HAKAHAL SHELI
 21. HAYITI BEGAN EDEN
 22. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 23. HA'ETZEV BETOCHI
 24. EIN GVUL LE'AHAVAH
 25. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 26. ELEM MESHAGE'A
 27. CHAVERAH TOVAH
 28. BEIN KOL HABALAGAN
 29. CHAMOTI
 30. BEDAMAICH CHAYI
 31. BALAGAN (2)
 32. BAMO'ADON (2)
 33. ACHI HAKOL BESEDER
 34. ACHLU LI SHATU LI
 35. ASHLAYOT METUKOT
 36. AVANIM KAROT
 37. Meachelet Lecha
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
 48. Karusela
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más