Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
4.888 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. INTA OMRI
 3. ABA
 4. Hatikva
 5. Ahava Meh'ever Lapina
 6. Alecha ve'lai
 7. Hake'ev hazeh
 8. Lu Yehi
 9. Sinderella
 10. Chaverim bechol miney tzvaim
 11. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 12. Kach Et Hakol
 13. Light a candle
 14. Take It All (Kach Et Hakol)
 15. Yalla Lech Habaita Moti
 16. Ahava Atika
 17. Ahava Bli Sikui
 18. Ahavnu Lichyot
 19. Al Hamezach
 20. Al Tevakesh Mish'alot
 21. Ahava Acheret
 22. Ata Totach
 23. Chok Ha'chaim
 24. Hanesichah Vehauach
 25. Hayom Hayom
 26. Im Tohav Oti
 27. Kzat Meshugaat
 28. Ladma'ot Yesh Peh
 29. Lev Zahav
 30. Lo Chashuv
 31. Malachei Shamayim
 32. Melech Harechov
 33. Olam Shel Chalomot
 34. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 35. Shalom Chaver
 36. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 37. Tipa Veod Tipa
 38. Tni Lo Et Halev
 39. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 40. Hear My God (Shma Elohai)
 41. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 42. Nadlik Beyachad Ner
 43. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 44. Come On, Go Home Moti
 45. Hear My God
 46. It Doesn't Matter
 47. Rak Ata
 48. Take It All
 49. Yalla Lecha Baita Moti
 1. ABA
 2. Ze Sheshomer Alay
 3. Bosem Tzarfati
 4. Chagigah
 5. Rak Atah
 6. Tipa Ve od Tipa
 7. Hasod
 8. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 9. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 10. At
 11. Bachom shel Tel-Aviv
 12. Hakol sagur
 13. Bo Bo
 14. Bachur nechmad
 15. Chatichah mechayay
 16. Emunah
 17. Zeh hasod sheli
 18. Kamea
 19. Ani lo Madona
 20. Avudah biladecha
 21. Hayah zeh be'erev sagrir
 22. Kshe'ani itach ani kmo dag
 23. Lamah
 24. Lo tov lishneinu
 25. Venamri
 26. Yareach shachor
 27. Yam Shel Ahavah
 28. Mami Mami
 29. ZORMIM
 30. TZIPOR CHOFSHIAH
 31. WELCOME YA SALAAM
 32. YALDA SHEL AHAVA
 33. TIFTEF HAGESHEM
 34. TIZAHARI MIMENO
 35. SHLEMIM
 36. S'RUFAH ALAV
 37. TAK TAK
 38. TELECH KAPARA ALAI
 39. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 40. SAME'ACH
 41. SHELCHA LANETZACH
 42. PERACH BAR
 43. P'NUYAH LA'AHAVAH
 44. RIJAYA
 45. NOSA'AT T'FILAH
 46. OR
 47. OR (2)
 48. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 49. NITZOTZ HACHAIM
 1. MISS MUSIC
 2. MISTER DJ SUPERMAN
 3. LI SHTEI EINAYIM
 4. LIHYOT IMA
 5. LIR'OT ET HAKE'EV
 6. METOFEFET
 7. LEVAD (2)
 8. LAMAH HALACHT MIMENU
 9. LAMUT ME'AHAVAH
 10. LATSAFON BE'AHAVA
 11. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 12. KTZAT MESHUGA'AT
 13. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 14. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 15. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 16. KE'ILU KAZEH
 17. KAMAH CHIPASTI
 18. KARNAVAL BANACHAL
 19. HAKAHAL SHELI
 20. HAYITI BEGAN EDEN
 21. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 22. HA'ETZEV BETOCHI
 23. EIN GVUL LE'AHAVAH
 24. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 25. ELEM MESHAGE'A
 26. CHAVERAH TOVAH
 27. BEIN KOL HABALAGAN
 28. CHAMOTI
 29. BEDAMAICH CHAYI
 30. BALAGAN (2)
 31. BAMO'ADON (2)
 32. ACHI HAKOL BESEDER
 33. ACHLU LI SHATU LI
 34. ASHLAYOT METUKOT
 35. AVANIM KAROT
 36. Meachelet Lecha
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
 48. Karusela
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más