Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
4.811 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Hatikva
 3. Lu Yehi
 4. INTA OMRI
 5. ABA
 6. Take It All (Kach Et Hakol)
 7. Shalom Chaver
 8. Tipa Veod Tipa
 9. Bo Bo
 10. Kshe'ani itach ani kmo dag
 11. Linda
 12. Mi amor
 13. Sinderella
 14. Chaverim bechol miney tzvaim
 15. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 16. Kach Et Hakol
 17. Light a candle
 18. Yalla Lech Habaita Moti
 19. Ahava Atika
 20. Ahava Bli Sikui
 21. Ahava Meh'ever Lapina
 22. Ahavnu Lichyot
 23. Al Hamezach
 24. Al Tevakesh Mish'alot
 25. Ahava Acheret
 26. Ata Totach
 27. Chok Ha'chaim
 28. Hanesichah Vehauach
 29. Hayom Hayom
 30. Im Tohav Oti
 31. Kzat Meshugaat
 32. Ladma'ot Yesh Peh
 33. Lev Zahav
 34. Lo Chashuv
 35. Malachei Shamayim
 36. Melech Harechov
 37. Olam Shel Chalomot
 38. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 39. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 40. Tni Lo Et Halev
 41. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 42. Hear My God (Shma Elohai)
 43. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 44. Nadlik Beyachad Ner
 45. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 46. Come On, Go Home Moti
 47. Hear My God
 48. It Doesn't Matter
 49. Rak Ata
 1. Take It All
 2. Yalla Lecha Baita Moti
 3. ABA
 4. Ze Sheshomer Alay
 5. Bosem Tzarfati
 6. Chagigah
 7. Rak Atah
 8. Tipa Ve od Tipa
 9. Hasod
 10. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 11. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 12. At
 13. Bachom shel Tel-Aviv
 14. Alecha ve'lai
 15. Hake'ev hazeh
 16. Hakol sagur
 17. Bachur nechmad
 18. Chatichah mechayay
 19. Emunah
 20. Zeh hasod sheli
 21. Kamea
 22. Ani lo Madona
 23. Avudah biladecha
 24. Hayah zeh be'erev sagrir
 25. Lamah
 26. Lo tov lishneinu
 27. Venamri
 28. Yareach shachor
 29. Yam Shel Ahavah
 30. Mami Mami
 31. ZORMIM
 32. TZIPOR CHOFSHIAH
 33. WELCOME YA SALAAM
 34. YALDA SHEL AHAVA
 35. TIFTEF HAGESHEM
 36. TIZAHARI MIMENO
 37. SHLEMIM
 38. S'RUFAH ALAV
 39. TAK TAK
 40. TELECH KAPARA ALAI
 41. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 42. SAME'ACH
 43. SHELCHA LANETZACH
 44. PERACH BAR
 45. P'NUYAH LA'AHAVAH
 46. RIJAYA
 47. NOSA'AT T'FILAH
 48. OR
 49. OR (2)
 1. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 2. NITZOTZ HACHAIM
 3. MISS MUSIC
 4. MISTER DJ SUPERMAN
 5. LI SHTEI EINAYIM
 6. LIHYOT IMA
 7. LIR'OT ET HAKE'EV
 8. METOFEFET
 9. LEVAD (2)
 10. LAMAH HALACHT MIMENU
 11. LAMUT ME'AHAVAH
 12. LATSAFON BE'AHAVA
 13. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 14. KTZAT MESHUGA'AT
 15. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 16. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 17. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 18. KE'ILU KAZEH
 19. KAMAH CHIPASTI
 20. KARNAVAL BANACHAL
 21. HAKAHAL SHELI
 22. HAYITI BEGAN EDEN
 23. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 24. HA'ETZEV BETOCHI
 25. EIN GVUL LE'AHAVAH
 26. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 27. ELEM MESHAGE'A
 28. CHAVERAH TOVAH
 29. BEIN KOL HABALAGAN
 30. CHAMOTI
 31. BEDAMAICH CHAYI
 32. BALAGAN (2)
 33. BAMO'ADON (2)
 34. ACHI HAKOL BESEDER
 35. ACHLU LI SHATU LI
 36. ASHLAYOT METUKOT
 37. AVANIM KAROT
 38. Meachelet Lecha
 39. Do You Love Me?
 40. Intilegencia
 41. Neshama Sheli
 42. Mekudeshet
 43. Haosher Shel Chayai
 44. Be'ezrat Hashem
 45. Hagoral Hatov
 46. Une Maman
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más