Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
4.777 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. INTA OMRI
 3. Lev Zahav
 4. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 5. ABA
 6. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 7. Hatikva
 8. Lu Yehi
 9. TAK TAK
 10. ABA
 11. Sinderella
 12. Chaverim bechol miney tzvaim
 13. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 14. Kach Et Hakol
 15. Light a candle
 16. Take It All (Kach Et Hakol)
 17. Yalla Lech Habaita Moti
 18. Ahava Atika
 19. Ahava Bli Sikui
 20. Ahava Meh'ever Lapina
 21. Ahavnu Lichyot
 22. Al Hamezach
 23. Al Tevakesh Mish'alot
 24. Ahava Acheret
 25. Ata Totach
 26. Chok Ha'chaim
 27. Hanesichah Vehauach
 28. Hayom Hayom
 29. Im Tohav Oti
 30. Kzat Meshugaat
 31. Ladma'ot Yesh Peh
 32. Lo Chashuv
 33. Malachei Shamayim
 34. Melech Harechov
 35. Olam Shel Chalomot
 36. Shalom Chaver
 37. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 38. Tipa Veod Tipa
 39. Tni Lo Et Halev
 40. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 41. Hear My God (Shma Elohai)
 42. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 43. Nadlik Beyachad Ner
 44. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 45. Come On, Go Home Moti
 46. Hear My God
 47. It Doesn't Matter
 48. Rak Ata
 49. Take It All
 1. Yalla Lecha Baita Moti
 2. Ze Sheshomer Alay
 3. Bosem Tzarfati
 4. Chagigah
 5. Rak Atah
 6. Tipa Ve od Tipa
 7. Hasod
 8. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 9. At
 10. Bachom shel Tel-Aviv
 11. Alecha ve'lai
 12. Hake'ev hazeh
 13. Hakol sagur
 14. Bo Bo
 15. Bachur nechmad
 16. Chatichah mechayay
 17. Emunah
 18. Zeh hasod sheli
 19. Kamea
 20. Ani lo Madona
 21. Avudah biladecha
 22. Hayah zeh be'erev sagrir
 23. Kshe'ani itach ani kmo dag
 24. Lamah
 25. Lo tov lishneinu
 26. Venamri
 27. Yareach shachor
 28. Yam Shel Ahavah
 29. Mami Mami
 30. ZORMIM
 31. TZIPOR CHOFSHIAH
 32. WELCOME YA SALAAM
 33. YALDA SHEL AHAVA
 34. TIFTEF HAGESHEM
 35. TIZAHARI MIMENO
 36. SHLEMIM
 37. S'RUFAH ALAV
 38. TELECH KAPARA ALAI
 39. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 40. SAME'ACH
 41. SHELCHA LANETZACH
 42. PERACH BAR
 43. P'NUYAH LA'AHAVAH
 44. RIJAYA
 45. NOSA'AT T'FILAH
 46. OR
 47. OR (2)
 48. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 49. NITZOTZ HACHAIM
 1. MISS MUSIC
 2. MISTER DJ SUPERMAN
 3. LI SHTEI EINAYIM
 4. LIHYOT IMA
 5. LIR'OT ET HAKE'EV
 6. METOFEFET
 7. LEVAD (2)
 8. LAMAH HALACHT MIMENU
 9. LAMUT ME'AHAVAH
 10. LATSAFON BE'AHAVA
 11. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 12. KTZAT MESHUGA'AT
 13. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 14. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 15. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 16. KE'ILU KAZEH
 17. KAMAH CHIPASTI
 18. KARNAVAL BANACHAL
 19. HAKAHAL SHELI
 20. HAYITI BEGAN EDEN
 21. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 22. HA'ETZEV BETOCHI
 23. EIN GVUL LE'AHAVAH
 24. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 25. ELEM MESHAGE'A
 26. CHAVERAH TOVAH
 27. BEIN KOL HABALAGAN
 28. CHAMOTI
 29. BEDAMAICH CHAYI
 30. BALAGAN (2)
 31. BAMO'ADON (2)
 32. ACHI HAKOL BESEDER
 33. ACHLU LI SHATU LI
 34. ASHLAYOT METUKOT
 35. AVANIM KAROT
 36. Meachelet Lecha
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más