Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
5.068 reproducciones
Ver más fotos
 1. Hatikva
 2. Shma Israel
 3. ABA
 4. Karusela
 5. INTA OMRI
 6. Lu Yehi
 7. Malachei Shamayim
 8. Hear My God
 9. Lo tov lishneinu
 10. LAMUT ME'AHAVAH
 11. BALAGAN (2)
 12. Linda
 13. Sinderella
 14. Chaverim bechol miney tzvaim
 15. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 16. Kach Et Hakol
 17. Light a candle
 18. Yalla Lech Habaita Moti
 19. Ahava Atika
 20. Ata Totach
 21. Chok Ha'chaim
 22. Hanesichah Vehauach
 23. Hayom Hayom
 24. Im Tohav Oti
 25. Kzat Meshugaat
 26. Ladma'ot Yesh Peh
 27. Lo Chashuv
 28. Melech Harechov
 29. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 30. Kamea
 31. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 32. KARNAVAL BANACHAL
 33. Shalom Chaver
 34. Take It All (Kach Et Hakol)
 35. Ahava Bli Sikui
 36. Ahava Meh'ever Lapina
 37. Ahavnu Lichyot
 38. Al Hamezach
 39. Al Tevakesh Mish'alot
 40. Ahava Acheret
 41. Lev Zahav
 42. Olam Shel Chalomot
 43. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 44. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 45. Tipa Veod Tipa
 46. Tni Lo Et Halev
 47. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 48. Hear My God (Shma Elohai)
 49. Nadlik Beyachad Ner
 1. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 2. Come On, Go Home Moti
 3. It Doesn't Matter
 4. Rak Ata
 5. Take It All
 6. Yalla Lecha Baita Moti
 7. ABA
 8. Ze Sheshomer Alay
 9. Bosem Tzarfati
 10. Chagigah
 11. Rak Atah
 12. Tipa Ve od Tipa
 13. Hasod
 14. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 15. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 16. At
 17. Bachom shel Tel-Aviv
 18. Alecha ve'lai
 19. Hake'ev hazeh
 20. Hakol sagur
 21. Bo Bo
 22. Bachur nechmad
 23. Chatichah mechayay
 24. Emunah
 25. Zeh hasod sheli
 26. Ani lo Madona
 27. Avudah biladecha
 28. Hayah zeh be'erev sagrir
 29. Kshe'ani itach ani kmo dag
 30. Lamah
 31. Venamri
 32. Yareach shachor
 33. Yam Shel Ahavah
 34. Mami Mami
 35. ZORMIM
 36. TZIPOR CHOFSHIAH
 37. WELCOME YA SALAAM
 38. YALDA SHEL AHAVA
 39. TIFTEF HAGESHEM
 40. TIZAHARI MIMENO
 41. SHLEMIM
 42. S'RUFAH ALAV
 43. TAK TAK
 44. TELECH KAPARA ALAI
 45. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 46. SAME'ACH
 47. SHELCHA LANETZACH
 48. PERACH BAR
 49. P'NUYAH LA'AHAVAH
 1. RIJAYA
 2. NOSA'AT T'FILAH
 3. OR
 4. OR (2)
 5. NITZOTZ HACHAIM
 6. MISS MUSIC
 7. MISTER DJ SUPERMAN
 8. LI SHTEI EINAYIM
 9. LIHYOT IMA
 10. LIR'OT ET HAKE'EV
 11. METOFEFET
 12. LEVAD (2)
 13. LAMAH HALACHT MIMENU
 14. LATSAFON BE'AHAVA
 15. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 16. KTZAT MESHUGA'AT
 17. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 18. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 19. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 20. KE'ILU KAZEH
 21. KAMAH CHIPASTI
 22. HAKAHAL SHELI
 23. HAYITI BEGAN EDEN
 24. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 25. HA'ETZEV BETOCHI
 26. EIN GVUL LE'AHAVAH
 27. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 28. ELEM MESHAGE'A
 29. CHAVERAH TOVAH
 30. BEIN KOL HABALAGAN
 31. CHAMOTI
 32. BEDAMAICH CHAYI
 33. BAMO'ADON (2)
 34. ACHI HAKOL BESEDER
 35. ACHLU LI SHATU LI
 36. ASHLAYOT METUKOT
 37. AVANIM KAROT
 38. Meachelet Lecha
 39. Do You Love Me?
 40. Intilegencia
 41. Neshama Sheli
 42. Mekudeshet
 43. Haosher Shel Chayai
 44. Be'ezrat Hashem
 45. Hagoral Hatov
 46. Une Maman
 47. Mi amor
 48. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más