Letras de músicas - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
4.762 exibições
Ver mais fotos
 1. Kach Et Hakol
 2. Shma Israel
 3. INTA OMRI
 4. Linda
 5. Sinderella
 6. Lev Zahav
 7. Shalom Chaver
 8. Bachur nechmad
 9. Hatikva
 10. Lu Yehi
 11. NOSA'AT T'FILAH
 12. MISTER DJ SUPERMAN
 13. ABA
 14. Chaverim bechol miney tzvaim
 15. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 16. Light a candle
 17. Take It All (Kach Et Hakol)
 18. Yalla Lech Habaita Moti
 19. Ahava Atika
 20. Ahava Bli Sikui
 21. Ahava Meh'ever Lapina
 22. Ahavnu Lichyot
 23. Al Hamezach
 24. Al Tevakesh Mish'alot
 25. Ahava Acheret
 26. Ata Totach
 27. Chok Ha'chaim
 28. Hanesichah Vehauach
 29. Hayom Hayom
 30. Im Tohav Oti
 31. Kzat Meshugaat
 32. Ladma'ot Yesh Peh
 33. Lo Chashuv
 34. Malachei Shamayim
 35. Melech Harechov
 36. Olam Shel Chalomot
 37. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 38. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 39. Tipa Veod Tipa
 40. Tni Lo Et Halev
 41. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 42. Hear My God (Shma Elohai)
 43. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 44. Nadlik Beyachad Ner
 45. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 46. Come On, Go Home Moti
 47. Hear My God
 48. It Doesn't Matter
 49. Rak Ata
 1. Take It All
 2. Yalla Lecha Baita Moti
 3. ABA
 4. Ze Sheshomer Alay
 5. Bosem Tzarfati
 6. Chagigah
 7. Rak Atah
 8. Tipa Ve od Tipa
 9. Hasod
 10. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 11. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 12. At
 13. Bachom shel Tel-Aviv
 14. Alecha ve'lai
 15. Hake'ev hazeh
 16. Hakol sagur
 17. Bo Bo
 18. Chatichah mechayay
 19. Emunah
 20. Zeh hasod sheli
 21. Kamea
 22. Ani lo Madona
 23. Avudah biladecha
 24. Hayah zeh be'erev sagrir
 25. Kshe'ani itach ani kmo dag
 26. Lamah
 27. Lo tov lishneinu
 28. Venamri
 29. Yareach shachor
 30. Yam Shel Ahavah
 31. Mami Mami
 32. ZORMIM
 33. TZIPOR CHOFSHIAH
 34. WELCOME YA SALAAM
 35. YALDA SHEL AHAVA
 36. TIFTEF HAGESHEM
 37. TIZAHARI MIMENO
 38. SHLEMIM
 39. S'RUFAH ALAV
 40. TAK TAK
 41. TELECH KAPARA ALAI
 42. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 43. SAME'ACH
 44. SHELCHA LANETZACH
 45. PERACH BAR
 46. P'NUYAH LA'AHAVAH
 47. RIJAYA
 48. OR
 49. OR (2)
 1. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 2. NITZOTZ HACHAIM
 3. MISS MUSIC
 4. LI SHTEI EINAYIM
 5. LIHYOT IMA
 6. LIR'OT ET HAKE'EV
 7. METOFEFET
 8. LEVAD (2)
 9. LAMAH HALACHT MIMENU
 10. LAMUT ME'AHAVAH
 11. LATSAFON BE'AHAVA
 12. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 13. KTZAT MESHUGA'AT
 14. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 15. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 16. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 17. KE'ILU KAZEH
 18. KAMAH CHIPASTI
 19. KARNAVAL BANACHAL
 20. HAKAHAL SHELI
 21. HAYITI BEGAN EDEN
 22. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 23. HA'ETZEV BETOCHI
 24. EIN GVUL LE'AHAVAH
 25. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 26. ELEM MESHAGE'A
 27. CHAVERAH TOVAH
 28. BEIN KOL HABALAGAN
 29. CHAMOTI
 30. BEDAMAICH CHAYI
 31. BALAGAN (2)
 32. BAMO'ADON (2)
 33. ACHI HAKOL BESEDER
 34. ACHLU LI SHATU LI
 35. ASHLAYOT METUKOT
 36. AVANIM KAROT
 37. Meachelet Lecha
 38. Do You Love Me?
 39. Intilegencia
 40. Neshama Sheli
 41. Mekudeshet
 42. Haosher Shel Chayai
 43. Be'ezrat Hashem
 44. Hagoral Hatov
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
Músicas
Top canciones
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Destaques
  Últimos destaques
  Mais