Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
4.781 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. INTA OMRI
 3. Sinderella
 4. Lev Zahav
 5. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 6. Lu Yehi
 7. ABA
 8. Ahava Atika
 9. Ahava Meh'ever Lapina
 10. Hayom Hayom
 11. Shalom Chaver
 12. ABA
 13. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 14. Hatikva
 15. Yam Shel Ahavah
 16. TAK TAK
 17. Chaverim bechol miney tzvaim
 18. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 19. Kach Et Hakol
 20. Light a candle
 21. Take It All (Kach Et Hakol)
 22. Yalla Lech Habaita Moti
 23. Ahava Bli Sikui
 24. Ahavnu Lichyot
 25. Al Hamezach
 26. Al Tevakesh Mish'alot
 27. Ahava Acheret
 28. Ata Totach
 29. Chok Ha'chaim
 30. Hanesichah Vehauach
 31. Im Tohav Oti
 32. Kzat Meshugaat
 33. Ladma'ot Yesh Peh
 34. Lo Chashuv
 35. Malachei Shamayim
 36. Melech Harechov
 37. Olam Shel Chalomot
 38. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 39. Tipa Veod Tipa
 40. Tni Lo Et Halev
 41. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 42. Hear My God (Shma Elohai)
 43. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 44. Nadlik Beyachad Ner
 45. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 46. Come On, Go Home Moti
 47. Hear My God
 48. It Doesn't Matter
 49. Rak Ata
 1. Take It All
 2. Yalla Lecha Baita Moti
 3. Ze Sheshomer Alay
 4. Bosem Tzarfati
 5. Chagigah
 6. Rak Atah
 7. Tipa Ve od Tipa
 8. Hasod
 9. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 10. At
 11. Bachom shel Tel-Aviv
 12. Alecha ve'lai
 13. Hake'ev hazeh
 14. Hakol sagur
 15. Bo Bo
 16. Bachur nechmad
 17. Chatichah mechayay
 18. Emunah
 19. Zeh hasod sheli
 20. Kamea
 21. Ani lo Madona
 22. Avudah biladecha
 23. Hayah zeh be'erev sagrir
 24. Kshe'ani itach ani kmo dag
 25. Lamah
 26. Lo tov lishneinu
 27. Venamri
 28. Yareach shachor
 29. Mami Mami
 30. ZORMIM
 31. TZIPOR CHOFSHIAH
 32. WELCOME YA SALAAM
 33. YALDA SHEL AHAVA
 34. TIFTEF HAGESHEM
 35. TIZAHARI MIMENO
 36. SHLEMIM
 37. S'RUFAH ALAV
 38. TELECH KAPARA ALAI
 39. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 40. SAME'ACH
 41. SHELCHA LANETZACH
 42. PERACH BAR
 43. P'NUYAH LA'AHAVAH
 44. RIJAYA
 45. NOSA'AT T'FILAH
 46. OR
 47. OR (2)
 48. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 49. NITZOTZ HACHAIM
 1. MISS MUSIC
 2. MISTER DJ SUPERMAN
 3. LI SHTEI EINAYIM
 4. LIHYOT IMA
 5. LIR'OT ET HAKE'EV
 6. METOFEFET
 7. LEVAD (2)
 8. LAMAH HALACHT MIMENU
 9. LAMUT ME'AHAVAH
 10. LATSAFON BE'AHAVA
 11. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 12. KTZAT MESHUGA'AT
 13. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 14. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 15. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 16. KE'ILU KAZEH
 17. KAMAH CHIPASTI
 18. KARNAVAL BANACHAL
 19. HAKAHAL SHELI
 20. HAYITI BEGAN EDEN
 21. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 22. HA'ETZEV BETOCHI
 23. EIN GVUL LE'AHAVAH
 24. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 25. ELEM MESHAGE'A
 26. CHAVERAH TOVAH
 27. BEIN KOL HABALAGAN
 28. CHAMOTI
 29. BEDAMAICH CHAYI
 30. BALAGAN (2)
 31. BAMO'ADON (2)
 32. ACHI HAKOL BESEDER
 33. ACHLU LI SHATU LI
 34. ASHLAYOT METUKOT
 35. AVANIM KAROT
 36. Meachelet Lecha
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más