Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
4.990 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Lu Yehi
 3. ABA
 4. Hatikva
 5. INTA OMRI
 6. Linda
 7. Sinderella
 8. Al Hamezach
 9. Ata Totach
 10. Shalom Chaver
 11. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 12. Bachom shel Tel-Aviv
 13. Chatichah mechayay
 14. TELECH KAPARA ALAI
 15. OR
 16. Do You Love Me?
 17. Be'ezrat Hashem
 18. Hagoral Hatov
 19. Mi amor
 20. Chaverim bechol miney tzvaim
 21. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 22. Kach Et Hakol
 23. Light a candle
 24. Take It All (Kach Et Hakol)
 25. Yalla Lech Habaita Moti
 26. Ahava Atika
 27. Ahava Bli Sikui
 28. Ahava Meh'ever Lapina
 29. Ahavnu Lichyot
 30. Al Tevakesh Mish'alot
 31. Ahava Acheret
 32. Chok Ha'chaim
 33. Hanesichah Vehauach
 34. Hayom Hayom
 35. Im Tohav Oti
 36. Kzat Meshugaat
 37. Ladma'ot Yesh Peh
 38. Lev Zahav
 39. Lo Chashuv
 40. Malachei Shamayim
 41. Melech Harechov
 42. Olam Shel Chalomot
 43. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 44. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 45. Tipa Veod Tipa
 46. Tni Lo Et Halev
 47. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 48. Hear My God (Shma Elohai)
 49. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 1. Nadlik Beyachad Ner
 2. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 3. Come On, Go Home Moti
 4. Hear My God
 5. It Doesn't Matter
 6. Rak Ata
 7. Take It All
 8. Yalla Lecha Baita Moti
 9. ABA
 10. Ze Sheshomer Alay
 11. Bosem Tzarfati
 12. Chagigah
 13. Rak Atah
 14. Tipa Ve od Tipa
 15. Hasod
 16. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 17. At
 18. Alecha ve'lai
 19. Hake'ev hazeh
 20. Hakol sagur
 21. Bo Bo
 22. Bachur nechmad
 23. Emunah
 24. Zeh hasod sheli
 25. Kamea
 26. Ani lo Madona
 27. Avudah biladecha
 28. Hayah zeh be'erev sagrir
 29. Kshe'ani itach ani kmo dag
 30. Lamah
 31. Lo tov lishneinu
 32. Venamri
 33. Yareach shachor
 34. Yam Shel Ahavah
 35. Mami Mami
 36. ZORMIM
 37. TZIPOR CHOFSHIAH
 38. WELCOME YA SALAAM
 39. YALDA SHEL AHAVA
 40. TIFTEF HAGESHEM
 41. TIZAHARI MIMENO
 42. SHLEMIM
 43. S'RUFAH ALAV
 44. TAK TAK
 45. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 46. SAME'ACH
 47. SHELCHA LANETZACH
 48. PERACH BAR
 49. P'NUYAH LA'AHAVAH
 1. RIJAYA
 2. NOSA'AT T'FILAH
 3. OR (2)
 4. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 5. NITZOTZ HACHAIM
 6. MISS MUSIC
 7. MISTER DJ SUPERMAN
 8. LI SHTEI EINAYIM
 9. LIHYOT IMA
 10. LIR'OT ET HAKE'EV
 11. METOFEFET
 12. LEVAD (2)
 13. LAMAH HALACHT MIMENU
 14. LAMUT ME'AHAVAH
 15. LATSAFON BE'AHAVA
 16. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 17. KTZAT MESHUGA'AT
 18. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 19. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 20. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 21. KE'ILU KAZEH
 22. KAMAH CHIPASTI
 23. KARNAVAL BANACHAL
 24. HAKAHAL SHELI
 25. HAYITI BEGAN EDEN
 26. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 27. HA'ETZEV BETOCHI
 28. EIN GVUL LE'AHAVAH
 29. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 30. ELEM MESHAGE'A
 31. CHAVERAH TOVAH
 32. BEIN KOL HABALAGAN
 33. CHAMOTI
 34. BEDAMAICH CHAYI
 35. BALAGAN (2)
 36. BAMO'ADON (2)
 37. ACHI HAKOL BESEDER
 38. ACHLU LI SHATU LI
 39. ASHLAYOT METUKOT
 40. AVANIM KAROT
 41. Meachelet Lecha
 42. Intilegencia
 43. Neshama Sheli
 44. Mekudeshet
 45. Haosher Shel Chayai
 46. Une Maman
 47. Hayde Soyle
 48. Karusela
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más