Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
4.828 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Hatikva
 3. INTA OMRI
 4. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 5. ABA
 6. ABA
 7. Bo Bo
 8. Meachelet Lecha
 9. Sinderella
 10. Chaverim bechol miney tzvaim
 11. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 12. Kach Et Hakol
 13. Light a candle
 14. Take It All (Kach Et Hakol)
 15. Yalla Lech Habaita Moti
 16. Ahava Atika
 17. Ahava Bli Sikui
 18. Ahava Meh'ever Lapina
 19. Ahavnu Lichyot
 20. Al Hamezach
 21. Al Tevakesh Mish'alot
 22. Ahava Acheret
 23. Ata Totach
 24. Chok Ha'chaim
 25. Hanesichah Vehauach
 26. Hayom Hayom
 27. Im Tohav Oti
 28. Kzat Meshugaat
 29. Ladma'ot Yesh Peh
 30. Lev Zahav
 31. Lo Chashuv
 32. Malachei Shamayim
 33. Melech Harechov
 34. Olam Shel Chalomot
 35. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 36. Shalom Chaver
 37. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 38. Tipa Veod Tipa
 39. Tni Lo Et Halev
 40. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 41. Hear My God (Shma Elohai)
 42. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 43. Nadlik Beyachad Ner
 44. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 45. Come On, Go Home Moti
 46. Hear My God
 47. It Doesn't Matter
 48. Rak Ata
 49. Take It All
 1. Yalla Lecha Baita Moti
 2. Ze Sheshomer Alay
 3. Bosem Tzarfati
 4. Chagigah
 5. Rak Atah
 6. Tipa Ve od Tipa
 7. Hasod
 8. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 9. At
 10. Bachom shel Tel-Aviv
 11. Alecha ve'lai
 12. Hake'ev hazeh
 13. Hakol sagur
 14. Bachur nechmad
 15. Chatichah mechayay
 16. Emunah
 17. Zeh hasod sheli
 18. Kamea
 19. Ani lo Madona
 20. Avudah biladecha
 21. Hayah zeh be'erev sagrir
 22. Kshe'ani itach ani kmo dag
 23. Lamah
 24. Lo tov lishneinu
 25. Venamri
 26. Yareach shachor
 27. Lu Yehi
 28. Yam Shel Ahavah
 29. Mami Mami
 30. ZORMIM
 31. TZIPOR CHOFSHIAH
 32. WELCOME YA SALAAM
 33. YALDA SHEL AHAVA
 34. TIFTEF HAGESHEM
 35. TIZAHARI MIMENO
 36. SHLEMIM
 37. S'RUFAH ALAV
 38. TAK TAK
 39. TELECH KAPARA ALAI
 40. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 41. SAME'ACH
 42. SHELCHA LANETZACH
 43. PERACH BAR
 44. P'NUYAH LA'AHAVAH
 45. RIJAYA
 46. NOSA'AT T'FILAH
 47. OR
 48. OR (2)
 49. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 1. NITZOTZ HACHAIM
 2. MISS MUSIC
 3. MISTER DJ SUPERMAN
 4. LI SHTEI EINAYIM
 5. LIHYOT IMA
 6. LIR'OT ET HAKE'EV
 7. METOFEFET
 8. LEVAD (2)
 9. LAMAH HALACHT MIMENU
 10. LAMUT ME'AHAVAH
 11. LATSAFON BE'AHAVA
 12. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 13. KTZAT MESHUGA'AT
 14. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 15. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 16. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 17. KE'ILU KAZEH
 18. KAMAH CHIPASTI
 19. KARNAVAL BANACHAL
 20. HAKAHAL SHELI
 21. HAYITI BEGAN EDEN
 22. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 23. HA'ETZEV BETOCHI
 24. EIN GVUL LE'AHAVAH
 25. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 26. ELEM MESHAGE'A
 27. CHAVERAH TOVAH
 28. BEIN KOL HABALAGAN
 29. CHAMOTI
 30. BEDAMAICH CHAYI
 31. BALAGAN (2)
 32. BAMO'ADON (2)
 33. ACHI HAKOL BESEDER
 34. ACHLU LI SHATU LI
 35. ASHLAYOT METUKOT
 36. AVANIM KAROT
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más