Letras de canciones - Letras.com

Yerushalayim Shel Zahav

Ofra Haza

Yerushalayim shel zahav
Jerusalem of gold

Avir harim tsalul k'yayin
Vereiyach oranim
Nissah beru'ach ha'arbayim
Im kol pa'amonim

U'vtardemat ilan va'even
Shvuyah bachalomah
Ha'ir asher badad yoshevet
Uvelibah - chomah

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Chazarnu el borot hamayim
Lashuk velakikar
Shofar koreh behar habayit
Ba'ir ha'atikah

Uvme'arot asher baselah
Alfei shmashot zorchot
Nashuv nered el yam hemalach
B'derech yericho

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Ach bevo'i hayom lashir lach
Velach likshor k'tarim
Katonti mitse'ir bana'ich
Ume achron ham'shorerim

Ki shmech tsorev et hasfatayim
Keneshikat saraf
Im eshkachech yerushalayim
Asher kulah zahav.

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

468 reproducciones
Ver más fotos

Comentarios


A quién le gusta?
 1. Yerushalayim Shel Zahav
 2. Hayom Yom Shishi
 3. Im Nin 'alu
 4. Im Nin'alu
 5. Jerusalem Of Gold
 6. Deliver Us
 7. KOL HANESHAMAH
 8. WISH ME LUCK
 9. SHIR HANOKDIM
 10. Hai
 11. Ahava(It Means Beloved)
 12. Ash'Alech
 13. Eshal
 14. Frecha
 15. Frei
 16. Galbi
 17. Genesis
 18. Jerusalem
 19. Show Me
 20. Temple Of Love
 21. Ya Ba Ye
 22. River Lullaby
 23. Daw da Hiya
 24. My Aching Heart
 25. Bo Venagen Otti
 26. Hatikvah (the Hope)
 27. I Was Wrong (American Fade)
 28. Kol Haklafim (open Your Cards)
 29. Leorech Hayam
 30. Trains of no return
 31. Vision Thing (Canadian Club Remix)
 32. When You Don't See Me German Release 447
 33. Yamim Nishbarim (broken Days)
 34. Achot Lanu K'tanah
 35. Adama
 36. Ahuvi Chazor
 37. Achoti Hak'tanah
 38. Ahavat Shaday
 39. Al Na Tomar Li Shalom
 40. Amen Lamilim
 41. Ben Parvar
 42. Debka Rafiah
 43. Erev Shach
 44. Gavriel
 1. Goral Echad
 2. Gufcha Roked Bachalomi
 3. Hakotel
 4. Havu Levenim
 5. Innocent
 6. Irisim
 7. Kaddish
 8. Kum Vihitorer
 9. Lecha Dodi
 10. Na'ama
 11. Acharei Hachagim
 12. Bein Nehar Prat Unehar Chidekel
 13. Behar Hagilbo'a
 14. Bagalil Betel Chai
 15. Baladah Lemelech
 16. Ayelet Ahavim
 17. Ayelet Chen
 18. Aval Machar Achazor
 19. Arba'im
 20. HAGESHEM
 21. Hake'ev Hazeh (3)
 22. HASHANA INSHALLA
 23. HATZRIF HAKATAN
 24. HEN EFSHAR
 25. HITCHADSHUT
 26. HOSHIA-NA
 27. K'SHEHAYITI SHELCHA
 28. KOL YOM MATCHILA SHANA
 29. KAYITZ (2)
 30. ITCHA HALAILA
 31. K'SHETAVO
 32. KUFSAT TZVA'IM
 33. LAILA BICHNA'AN
 34. LEHAM'SHICH LITZ'OD
 35. LEFELACH HARIMON
 36. LATET
 37. MALKAT HAKSAMIM
 38. MI YIV'NEH BAYIT
 39. MALU ASAMEINU BAR
 40. LO DIBARNU OD AL AHAVAH
 41. MIDDLE EAST
 42. MOCHER HAPRACHIM
 43. Mishehu Holech Tamid Iti
 44. NESHIKOT BAYAM
 1. NA'ARA USHMA KINERET
 2. Shedemati
 3. OR
 4. SHEDEMATI
 5. OR CHAVATZALOT
 6. RACHAMIM
 7. YESH LANU TAYISH
 8. YESH LI GAN
 9. RO'EH VERO'AH
 10. RIKUD ACHARON
 11. RE'ACH TAPU'ACH
 12. YAKINTON
 13. YERUSHALAIM
 14. YAKINTON
 15. YAD B'YAD
 16. YA CHILWI WYA CHALI
 17. TZIPORI
 18. TZUR MANOTI
 19. TODAY I'LL PRAY
 20. T'FILAH
 21. SIMENI KACHOTAM
 22. TAWSHI
 23. SIMANIM SHEL OHAVIM
 24. SHNEIM ASAR HAYERACHIM
 25. SHVIL TAPUACH HAZAHAV
 26. SHNAIM SINIM
 27. SHNEI SHOSHANIM
 28. SHLAGER
 29. SHIR HANODED
 30. SHIR HASHIRIM
 31. SHIR HASHIRIM BESHA'ASHU'IM
 32. SHIR HAFRECHA
 33. SHIR ERES L'ADVA
 34. SHIBOLET BASADEH
 35. SHIBOLET BASADEH
 36. SHIR AHAVA LACHAYAL
 37. SHEDEMATI
 38. OD CHOZER HANIGUN
 39. KAROV RACHOK
 40. AL TID'AG (2)
 41. Face To Face
 42. Aime Moi
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más