Letras de canciones - Letras.com

Yerushalayim Shel Zahav

Ofra Haza

Yerushalayim shel zahav
Jerusalem of gold

Avir harim tsalul k'yayin
Vereiyach oranim
Nissah beru'ach ha'arbayim
Im kol pa'amonim

U'vtardemat ilan va'even
Shvuyah bachalomah
Ha'ir asher badad yoshevet
Uvelibah - chomah

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Chazarnu el borot hamayim
Lashuk velakikar
Shofar koreh behar habayit
Ba'ir ha'atikah

Uvme'arot asher baselah
Alfei shmashot zorchot
Nashuv nered el yam hemalach
B'derech yericho

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Ach bevo'i hayom lashir lach
Velach likshor k'tarim
Katonti mitse'ir bana'ich
Ume achron ham'shorerim

Ki shmech tsorev et hasfatayim
Keneshikat saraf
Im eshkachech yerushalayim
Asher kulah zahav.

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

436 reproducciones
Ver más fotos
 1. Im Nin'alu
 2. RACHAMIM
 3. Bo Venagen Otti
 4. Hayom Yom Shishi
 5. Deliver Us
 6. Behar Hagilbo'a
 7. Shedemati
 8. SHEDEMATI
 9. Yerushalayim Shel Zahav
 10. Im Nin 'alu
 11. Hai
 12. Ahava(It Means Beloved)
 13. Ash'Alech
 14. Eshal
 15. Frecha
 16. Frei
 17. Galbi
 18. Genesis
 19. Jerusalem
 20. Show Me
 21. Temple Of Love
 22. Ya Ba Ye
 23. River Lullaby
 24. Daw da Hiya
 25. My Aching Heart
 26. Hatikvah (the Hope)
 27. I Was Wrong (American Fade)
 28. Kol Haklafim (open Your Cards)
 29. Leorech Hayam
 30. Trains of no return
 31. Vision Thing (Canadian Club Remix)
 32. When You Don't See Me German Release 447
 33. Yamim Nishbarim (broken Days)
 34. Achot Lanu K'tanah
 35. Adama
 36. Ahuvi Chazor
 37. Jerusalem Of Gold
 38. Achoti Hak'tanah
 39. Ahavat Shaday
 40. Al Na Tomar Li Shalom
 41. Amen Lamilim
 42. Ben Parvar
 43. Debka Rafiah
 44. Erev Shach
 1. Gavriel
 2. Goral Echad
 3. Gufcha Roked Bachalomi
 4. Hakotel
 5. Havu Levenim
 6. Innocent
 7. Irisim
 8. Kaddish
 9. Kum Vihitorer
 10. Lecha Dodi
 11. Na'ama
 12. Acharei Hachagim
 13. Bein Nehar Prat Unehar Chidekel
 14. Bagalil Betel Chai
 15. Baladah Lemelech
 16. Ayelet Ahavim
 17. Ayelet Chen
 18. Aval Machar Achazor
 19. Arba'im
 20. HAGESHEM
 21. Hake'ev Hazeh (3)
 22. HASHANA INSHALLA
 23. HATZRIF HAKATAN
 24. HEN EFSHAR
 25. HITCHADSHUT
 26. HOSHIA-NA
 27. K'SHEHAYITI SHELCHA
 28. KOL YOM MATCHILA SHANA
 29. KOL HANESHAMAH
 30. KAYITZ (2)
 31. ITCHA HALAILA
 32. K'SHETAVO
 33. KUFSAT TZVA'IM
 34. LAILA BICHNA'AN
 35. LEHAM'SHICH LITZ'OD
 36. LEFELACH HARIMON
 37. LATET
 38. MALKAT HAKSAMIM
 39. MI YIV'NEH BAYIT
 40. MALU ASAMEINU BAR
 41. LO DIBARNU OD AL AHAVAH
 42. MIDDLE EAST
 43. MOCHER HAPRACHIM
 44. Mishehu Holech Tamid Iti
 1. NESHIKOT BAYAM
 2. NA'ARA USHMA KINERET
 3. OR
 4. OR CHAVATZALOT
 5. YESH LANU TAYISH
 6. YESH LI GAN
 7. RO'EH VERO'AH
 8. RIKUD ACHARON
 9. RE'ACH TAPU'ACH
 10. YAKINTON
 11. YERUSHALAIM
 12. YAKINTON
 13. YAD B'YAD
 14. YA CHILWI WYA CHALI
 15. TZIPORI
 16. TZUR MANOTI
 17. WISH ME LUCK
 18. TODAY I'LL PRAY
 19. T'FILAH
 20. SIMENI KACHOTAM
 21. TAWSHI
 22. SIMANIM SHEL OHAVIM
 23. SHNEIM ASAR HAYERACHIM
 24. SHVIL TAPUACH HAZAHAV
 25. SHNAIM SINIM
 26. SHNEI SHOSHANIM
 27. SHLAGER
 28. SHIR HANODED
 29. SHIR HANOKDIM
 30. SHIR HASHIRIM
 31. SHIR HASHIRIM BESHA'ASHU'IM
 32. SHIR HAFRECHA
 33. SHIR ERES L'ADVA
 34. SHIBOLET BASADEH
 35. SHIBOLET BASADEH
 36. SHIR AHAVA LACHAYAL
 37. SHEDEMATI
 38. OD CHOZER HANIGUN
 39. KAROV RACHOK
 40. AL TID'AG (2)
 41. Face To Face
 42. Aime Moi
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más