Letras de canciones - Letras.com

Yerushalayim Shel Zahav

Ofra Haza

Yerushalayim shel zahav
Jerusalem of gold

Avir harim tsalul k'yayin
Vereiyach oranim
Nissah beru'ach ha'arbayim
Im kol pa'amonim

U'vtardemat ilan va'even
Shvuyah bachalomah
Ha'ir asher badad yoshevet
Uvelibah - chomah

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Chazarnu el borot hamayim
Lashuk velakikar
Shofar koreh behar habayit
Ba'ir ha'atikah

Uvme'arot asher baselah
Alfei shmashot zorchot
Nashuv nered el yam hemalach
B'derech yericho

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Ach bevo'i hayom lashir lach
Velach likshor k'tarim
Katonti mitse'ir bana'ich
Ume achron ham'shorerim

Ki shmech tsorev et hasfatayim
Keneshikat saraf
Im eshkachech yerushalayim
Asher kulah zahav.

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

425 reproducciones
Ver más fotos
 1. Jerusalem Of Gold
 2. Goral Echad
 3. Kaddish
 4. Yerushalayim Shel Zahav
 5. Im Nin 'alu
 6. Hatikvah (the Hope)
 7. Leorech Hayam
 8. Lecha Dodi
 9. KOL HANESHAMAH
 10. LO DIBARNU OD AL AHAVAH
 11. Hai
 12. Im Nin'alu
 13. Ahava(It Means Beloved)
 14. Ash'Alech
 15. Eshal
 16. Frecha
 17. Frei
 18. Galbi
 19. Genesis
 20. Jerusalem
 21. Show Me
 22. Temple Of Love
 23. Ya Ba Ye
 24. River Lullaby
 25. Daw da Hiya
 26. My Aching Heart
 27. Bo Venagen Otti
 28. I Was Wrong (American Fade)
 29. Kol Haklafim (open Your Cards)
 30. Trains of no return
 31. Vision Thing (Canadian Club Remix)
 32. When You Don't See Me German Release 447
 33. Yamim Nishbarim (broken Days)
 34. Achot Lanu K'tanah
 35. Adama
 36. Ahuvi Chazor
 37. Achoti Hak'tanah
 38. Ahavat Shaday
 39. Al Na Tomar Li Shalom
 40. Amen Lamilim
 41. Ben Parvar
 42. Debka Rafiah
 43. Erev Shach
 44. Gavriel
 1. Gufcha Roked Bachalomi
 2. Hakotel
 3. Havu Levenim
 4. Hayom Yom Shishi
 5. Innocent
 6. Irisim
 7. Kum Vihitorer
 8. Deliver Us
 9. Na'ama
 10. Acharei Hachagim
 11. Bein Nehar Prat Unehar Chidekel
 12. Behar Hagilbo'a
 13. Bagalil Betel Chai
 14. Baladah Lemelech
 15. Ayelet Ahavim
 16. Ayelet Chen
 17. Aval Machar Achazor
 18. Arba'im
 19. HAGESHEM
 20. Hake'ev Hazeh (3)
 21. HASHANA INSHALLA
 22. HATZRIF HAKATAN
 23. HEN EFSHAR
 24. HITCHADSHUT
 25. HOSHIA-NA
 26. K'SHEHAYITI SHELCHA
 27. KOL YOM MATCHILA SHANA
 28. KAYITZ (2)
 29. ITCHA HALAILA
 30. K'SHETAVO
 31. KUFSAT TZVA'IM
 32. LAILA BICHNA'AN
 33. LEHAM'SHICH LITZ'OD
 34. LEFELACH HARIMON
 35. LATET
 36. MALKAT HAKSAMIM
 37. MI YIV'NEH BAYIT
 38. MALU ASAMEINU BAR
 39. MIDDLE EAST
 40. MOCHER HAPRACHIM
 41. Mishehu Holech Tamid Iti
 42. NESHIKOT BAYAM
 43. NA'ARA USHMA KINERET
 44. Shedemati
 1. OR
 2. SHEDEMATI
 3. OR CHAVATZALOT
 4. RACHAMIM
 5. YESH LANU TAYISH
 6. YESH LI GAN
 7. RO'EH VERO'AH
 8. RIKUD ACHARON
 9. RE'ACH TAPU'ACH
 10. YAKINTON
 11. YERUSHALAIM
 12. YAKINTON
 13. YAD B'YAD
 14. YA CHILWI WYA CHALI
 15. TZIPORI
 16. TZUR MANOTI
 17. WISH ME LUCK
 18. TODAY I'LL PRAY
 19. T'FILAH
 20. SIMENI KACHOTAM
 21. TAWSHI
 22. SIMANIM SHEL OHAVIM
 23. SHNEIM ASAR HAYERACHIM
 24. SHVIL TAPUACH HAZAHAV
 25. SHNAIM SINIM
 26. SHNEI SHOSHANIM
 27. SHLAGER
 28. SHIR HANODED
 29. SHIR HANOKDIM
 30. SHIR HASHIRIM
 31. SHIR HASHIRIM BESHA'ASHU'IM
 32. SHIR HAFRECHA
 33. SHIR ERES L'ADVA
 34. SHIBOLET BASADEH
 35. SHIBOLET BASADEH
 36. SHIR AHAVA LACHAYAL
 37. SHEDEMATI
 38. OD CHOZER HANIGUN
 39. KAROV RACHOK
 40. AL TID'AG (2)
 41. Face To Face
 42. Aime Moi
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más