Letras de canciones - Letras.com

Yerushalayim Shel Zahav

Ofra Haza

Yerushalayim shel zahav
Jerusalem of gold

Avir harim tsalul k'yayin
Vereiyach oranim
Nissah beru'ach ha'arbayim
Im kol pa'amonim

U'vtardemat ilan va'even
Shvuyah bachalomah
Ha'ir asher badad yoshevet
Uvelibah - chomah

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Chazarnu el borot hamayim
Lashuk velakikar
Shofar koreh behar habayit
Ba'ir ha'atikah

Uvme'arot asher baselah
Alfei shmashot zorchot
Nashuv nered el yam hemalach
B'derech yericho

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Ach bevo'i hayom lashir lach
Velach likshor k'tarim
Katonti mitse'ir bana'ich
Ume achron ham'shorerim

Ki shmech tsorev et hasfatayim
Keneshikat saraf
Im eshkachech yerushalayim
Asher kulah zahav.

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

442 reproducciones
Ver más fotos

Comentarios


A quién le gusta?
 1. HOSHIA-NA
 2. Goral Echad
 3. HATZRIF HAKATAN
 4. Mishehu Holech Tamid Iti
 5. RIKUD ACHARON
 6. Yerushalayim Shel Zahav
 7. Hai
 8. Im Nin'alu
 9. Temple Of Love
 10. Adama
 11. Jerusalem Of Gold
 12. Ahavat Shaday
 13. Al Na Tomar Li Shalom
 14. Amen Lamilim
 15. Ben Parvar
 16. Debka Rafiah
 17. Erev Shach
 18. Gavriel
 19. Gufcha Roked Bachalomi
 20. Havu Levenim
 21. Hayom Yom Shishi
 22. Innocent
 23. Irisim
 24. Kum Vihitorer
 25. Lecha Dodi
 26. Deliver Us
 27. Na'ama
 28. Acharei Hachagim
 29. Bein Nehar Prat Unehar Chidekel
 30. Behar Hagilbo'a
 31. Bagalil Betel Chai
 32. Baladah Lemelech
 33. Ayelet Ahavim
 34. Ayelet Chen
 35. Aval Machar Achazor
 36. HAGESHEM
 37. HASHANA INSHALLA
 38. HEN EFSHAR
 39. HITCHADSHUT
 40. K'SHEHAYITI SHELCHA
 41. KOL YOM MATCHILA SHANA
 42. KOL HANESHAMAH
 43. KAYITZ (2)
 44. ITCHA HALAILA
 1. K'SHETAVO
 2. KUFSAT TZVA'IM
 3. LAILA BICHNA'AN
 4. LEHAM'SHICH LITZ'OD
 5. LEFELACH HARIMON
 6. LATET
 7. MALKAT HAKSAMIM
 8. MI YIV'NEH BAYIT
 9. MALU ASAMEINU BAR
 10. LO DIBARNU OD AL AHAVAH
 11. MIDDLE EAST
 12. MOCHER HAPRACHIM
 13. NESHIKOT BAYAM
 14. NA'ARA USHMA KINERET
 15. OR
 16. SHEDEMATI
 17. OR CHAVATZALOT
 18. RACHAMIM
 19. YESH LANU TAYISH
 20. YESH LI GAN
 21. RO'EH VERO'AH
 22. RE'ACH TAPU'ACH
 23. YAKINTON
 24. YA CHILWI WYA CHALI
 25. TZIPORI
 26. TZUR MANOTI
 27. WISH ME LUCK
 28. TODAY I'LL PRAY
 29. T'FILAH
 30. SIMENI KACHOTAM
 31. TAWSHI
 32. SIMANIM SHEL OHAVIM
 33. SHNEIM ASAR HAYERACHIM
 34. SHVIL TAPUACH HAZAHAV
 35. SHNAIM SINIM
 36. SHNEI SHOSHANIM
 37. SHLAGER
 38. SHIR HANODED
 39. SHIR HASHIRIM
 40. SHIR HASHIRIM BESHA'ASHU'IM
 41. SHIR HAFRECHA
 42. SHIR ERES L'ADVA
 43. SHIBOLET BASADEH
 44. SHIR AHAVA LACHAYAL
 1. SHEDEMATI
 2. OD CHOZER HANIGUN
 3. KAROV RACHOK
 4. AL TID'AG (2)
 5. Face To Face
 6. Aime Moi
 7. Im Nin 'alu
 8. Ahava(It Means Beloved)
 9. Ash'Alech
 10. Eshal
 11. Frecha
 12. Frei
 13. Galbi
 14. Genesis
 15. Jerusalem
 16. Show Me
 17. Ya Ba Ye
 18. River Lullaby
 19. Daw da Hiya
 20. My Aching Heart
 21. Bo Venagen Otti
 22. Hatikvah (the Hope)
 23. I Was Wrong (American Fade)
 24. Kol Haklafim (open Your Cards)
 25. Leorech Hayam
 26. Trains of no return
 27. Vision Thing (Canadian Club Remix)
 28. When You Don't See Me German Release 447
 29. Yamim Nishbarim (broken Days)
 30. Achot Lanu K'tanah
 31. Ahuvi Chazor
 32. Achoti Hak'tanah
 33. Hakotel
 34. Kaddish
 35. Arba'im
 36. Hake'ev Hazeh (3)
 37. Shedemati
 38. YERUSHALAIM
 39. YAKINTON
 40. YAD B'YAD
 41. SHIR HANOKDIM
 42. SHIBOLET BASADEH
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más