YEDID NEFESH

Avraham Fried

reproducciones 1.132

Yedid nefesh av harachman
Meshoch avdecha el retzonecha

Yarutz avdecha kmo ayala
Yishtachave el mul hadarecha

Terra Música feedback