Aatini Al-nay

Shakira

reproducciones 3.427

Aatni elnaya wa ghani
Faelghina ssiro elkhouloud
Wa anino elnnay yabka
Baada ane yafna elwoujoud

Terra Música
feedback