Letras de canciones - Letras.com

Ata Totach

Sarit Hadad

Kmo mitoch seret rega otzeret
uma'ala zichronot
Eich elai higata eich li hivtachta
yachad nagshim chalomot

Kama hitamatzta ad shehitzlachta
kav el ha'osher lislol
Ad hasof halachta uchmo shehivtachta
motek yatzata gadol

Refrão
Ata totach ein ein alecha meta alecha
ata hagadol mikulam
Ata totach ein ein alecha meta
alecha ata hagadol mikulam

Keta shetadanu kmo shelanu
yesh rak echad lemilion
Hachayim roleta eich stam lefeta
ba hahimur hanachon
Rak ata himarta bi he'emanta
kmo hamalach hashomner
Rega lo hisasta
oti lo fisfasta
rak he'emanta yoter

Composición: Yosi Gispan · Ese no és el compositor? Avisenos.
Añadido por Carolina
356 reproducciones
Ver más fotos
 1. ABA
 2. Bachom shel Tel-Aviv
 3. ABA
 4. Sinderella
 5. Chaverim bechol miney tzvaim
 6. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 7. Kach Et Hakol
 8. Light a candle
 9. Shma Israel
 10. Take It All (Kach Et Hakol)
 11. Yalla Lech Habaita Moti
 12. Ahava Atika
 13. Ahava Bli Sikui
 14. Ahava Meh'ever Lapina
 15. Ahavnu Lichyot
 16. Al Hamezach
 17. Al Tevakesh Mish'alot
 18. Ahava Acheret
 19. Ata Totach
 20. Chok Ha'chaim
 21. Hanesichah Vehauach
 22. Hayom Hayom
 23. Im Tohav Oti
 24. Kzat Meshugaat
 25. Ladma'ot Yesh Peh
 26. Lev Zahav
 27. Lo Chashuv
 28. Malachei Shamayim
 29. Melech Harechov
 30. Olam Shel Chalomot
 31. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 32. Shalom Chaver
 33. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 34. Tipa Veod Tipa
 35. Tni Lo Et Halev
 36. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 37. Hear My God (Shma Elohai)
 38. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 39. Nadlik Beyachad Ner
 40. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 41. Come On, Go Home Moti
 42. Hear My God
 43. It Doesn't Matter
 44. Rak Ata
 45. Take It All
 46. Yalla Lecha Baita Moti
 47. Ze Sheshomer Alay
 48. Bosem Tzarfati
 49. Chagigah
 1. Rak Atah
 2. Tipa Ve od Tipa
 3. Hasod
 4. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 5. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 6. At
 7. Alecha ve'lai
 8. Hake'ev hazeh
 9. Hakol sagur
 10. Bo Bo
 11. Bachur nechmad
 12. Chatichah mechayay
 13. Emunah
 14. Zeh hasod sheli
 15. Kamea
 16. Ani lo Madona
 17. Avudah biladecha
 18. Hayah zeh be'erev sagrir
 19. Kshe'ani itach ani kmo dag
 20. Lamah
 21. Lo tov lishneinu
 22. Venamri
 23. Yareach shachor
 24. Hatikva
 25. Lu Yehi
 26. Yam Shel Ahavah
 27. Mami Mami
 28. ZORMIM
 29. TZIPOR CHOFSHIAH
 30. WELCOME YA SALAAM
 31. YALDA SHEL AHAVA
 32. TIFTEF HAGESHEM
 33. TIZAHARI MIMENO
 34. SHLEMIM
 35. S'RUFAH ALAV
 36. TAK TAK
 37. TELECH KAPARA ALAI
 38. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 39. SAME'ACH
 40. SHELCHA LANETZACH
 41. PERACH BAR
 42. P'NUYAH LA'AHAVAH
 43. RIJAYA
 44. NOSA'AT T'FILAH
 45. OR
 46. OR (2)
 47. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 48. NITZOTZ HACHAIM
 49. MISS MUSIC
 1. MISTER DJ SUPERMAN
 2. LI SHTEI EINAYIM
 3. LIHYOT IMA
 4. LIR'OT ET HAKE'EV
 5. METOFEFET
 6. LEVAD (2)
 7. LAMAH HALACHT MIMENU
 8. LAMUT ME'AHAVAH
 9. LATSAFON BE'AHAVA
 10. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 11. KTZAT MESHUGA'AT
 12. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 13. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 14. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 15. KE'ILU KAZEH
 16. INTA OMRI
 17. KAMAH CHIPASTI
 18. KARNAVAL BANACHAL
 19. HAKAHAL SHELI
 20. HAYITI BEGAN EDEN
 21. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 22. HA'ETZEV BETOCHI
 23. EIN GVUL LE'AHAVAH
 24. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 25. ELEM MESHAGE'A
 26. CHAVERAH TOVAH
 27. BEIN KOL HABALAGAN
 28. CHAMOTI
 29. BEDAMAICH CHAYI
 30. BALAGAN (2)
 31. BAMO'ADON (2)
 32. ACHI HAKOL BESEDER
 33. ACHLU LI SHATU LI
 34. ASHLAYOT METUKOT
 35. AVANIM KAROT
 36. Meachelet Lecha
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más