Letras de canciones - Letras.com

Ata Totach

Sarit Hadad

Kmo mitoch seret rega otzeret
uma'ala zichronot
Eich elai higata eich li hivtachta
yachad nagshim chalomot

Kama hitamatzta ad shehitzlachta
kav el ha'osher lislol
Ad hasof halachta uchmo shehivtachta
motek yatzata gadol

Refrão
Ata totach ein ein alecha meta alecha
ata hagadol mikulam
Ata totach ein ein alecha meta
alecha ata hagadol mikulam

Keta shetadanu kmo shelanu
yesh rak echad lemilion
Hachayim roleta eich stam lefeta
ba hahimur hanachon
Rak ata himarta bi he'emanta
kmo hamalach hashomner
Rega lo hisasta
oti lo fisfasta
rak he'emanta yoter

Composición: Yosi Gispan · Ese no és el compositor? Avisenos.
Añadido por Carolina
366 reproducciones
Ver más fotos

Comentarios


A quién le gusta?
 1. Hatikva
 2. Shma Israel
 3. ABA
 4. INTA OMRI
 5. Bo Bo
 6. Lu Yehi
 7. LAMUT ME'AHAVAH
 8. Meachelet Lecha
 9. Karusela
 10. Yalla Lech Habaita Moti
 11. Rak Ata
 12. SAME'ACH
 13. Do You Love Me?
 14. Haosher Shel Chayai
 15. Sinderella
 16. Chaverim bechol miney tzvaim
 17. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 18. Kach Et Hakol
 19. Light a candle
 20. Take It All (Kach Et Hakol)
 21. Ahava Atika
 22. Ahava Bli Sikui
 23. Ahava Meh'ever Lapina
 24. Ahavnu Lichyot
 25. Al Hamezach
 26. Al Tevakesh Mish'alot
 27. Ahava Acheret
 28. Ata Totach
 29. Chok Ha'chaim
 30. Hanesichah Vehauach
 31. Hayom Hayom
 32. Im Tohav Oti
 33. Kzat Meshugaat
 34. Ladma'ot Yesh Peh
 35. Lev Zahav
 36. Lo Chashuv
 37. Malachei Shamayim
 38. Melech Harechov
 39. Olam Shel Chalomot
 40. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 41. Shalom Chaver
 42. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 43. Tipa Veod Tipa
 44. Tni Lo Et Halev
 45. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 46. Hear My God (Shma Elohai)
 47. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 48. Nadlik Beyachad Ner
 49. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 1. Come On, Go Home Moti
 2. Hear My God
 3. It Doesn't Matter
 4. Take It All
 5. Yalla Lecha Baita Moti
 6. ABA
 7. Ze Sheshomer Alay
 8. Bosem Tzarfati
 9. Chagigah
 10. Rak Atah
 11. Tipa Ve od Tipa
 12. Hasod
 13. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 14. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 15. At
 16. Bachom shel Tel-Aviv
 17. Alecha ve'lai
 18. Hake'ev hazeh
 19. Hakol sagur
 20. Bachur nechmad
 21. Chatichah mechayay
 22. Emunah
 23. Zeh hasod sheli
 24. Kamea
 25. Ani lo Madona
 26. Avudah biladecha
 27. Hayah zeh be'erev sagrir
 28. Kshe'ani itach ani kmo dag
 29. Lamah
 30. Lo tov lishneinu
 31. Venamri
 32. Yareach shachor
 33. Yam Shel Ahavah
 34. Mami Mami
 35. ZORMIM
 36. TZIPOR CHOFSHIAH
 37. WELCOME YA SALAAM
 38. YALDA SHEL AHAVA
 39. TIFTEF HAGESHEM
 40. TIZAHARI MIMENO
 41. SHLEMIM
 42. S'RUFAH ALAV
 43. TAK TAK
 44. TELECH KAPARA ALAI
 45. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 46. SHELCHA LANETZACH
 47. PERACH BAR
 48. P'NUYAH LA'AHAVAH
 49. RIJAYA
 1. NOSA'AT T'FILAH
 2. OR
 3. OR (2)
 4. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 5. NITZOTZ HACHAIM
 6. MISS MUSIC
 7. MISTER DJ SUPERMAN
 8. LI SHTEI EINAYIM
 9. LIHYOT IMA
 10. LIR'OT ET HAKE'EV
 11. METOFEFET
 12. LEVAD (2)
 13. LAMAH HALACHT MIMENU
 14. LATSAFON BE'AHAVA
 15. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 16. KTZAT MESHUGA'AT
 17. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 18. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 19. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 20. KE'ILU KAZEH
 21. KAMAH CHIPASTI
 22. KARNAVAL BANACHAL
 23. HAKAHAL SHELI
 24. HAYITI BEGAN EDEN
 25. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 26. HA'ETZEV BETOCHI
 27. EIN GVUL LE'AHAVAH
 28. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 29. ELEM MESHAGE'A
 30. CHAVERAH TOVAH
 31. BEIN KOL HABALAGAN
 32. CHAMOTI
 33. BEDAMAICH CHAYI
 34. BALAGAN (2)
 35. BAMO'ADON (2)
 36. ACHI HAKOL BESEDER
 37. ACHLU LI SHATU LI
 38. ASHLAYOT METUKOT
 39. AVANIM KAROT
 40. Intilegencia
 41. Neshama Sheli
 42. Mekudeshet
 43. Be'ezrat Hashem
 44. Hagoral Hatov
 45. Linda
 46. Une Maman
 47. Mi amor
 48. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más