Letras de canciones - Letras.com

Ata Totach

Sarit Hadad

Kmo mitoch seret rega otzeret
uma'ala zichronot
Eich elai higata eich li hivtachta
yachad nagshim chalomot

Kama hitamatzta ad shehitzlachta
kav el ha'osher lislol
Ad hasof halachta uchmo shehivtachta
motek yatzata gadol

Refrão
Ata totach ein ein alecha meta alecha
ata hagadol mikulam
Ata totach ein ein alecha meta
alecha ata hagadol mikulam

Keta shetadanu kmo shelanu
yesh rak echad lemilion
Hachayim roleta eich stam lefeta
ba hahimur hanachon
Rak ata himarta bi he'emanta
kmo hamalach hashomner
Rega lo hisasta
oti lo fisfasta
rak he'emanta yoter

Composición: Yosi Gispan · Ese no és el compositor? Avisenos.
Añadido por Carolina
357 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. INTA OMRI
 3. Lu Yehi
 4. Bosem Tzarfati
 5. Emunah
 6. Hatikva
 7. LIHYOT IMA
 8. Do You Love Me?
 9. ABA
 10. Sinderella
 11. Chaverim bechol miney tzvaim
 12. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 13. Kach Et Hakol
 14. Light a candle
 15. Take It All (Kach Et Hakol)
 16. Yalla Lech Habaita Moti
 17. Ahava Atika
 18. Ahava Bli Sikui
 19. Ahava Meh'ever Lapina
 20. Ahavnu Lichyot
 21. Al Hamezach
 22. Al Tevakesh Mish'alot
 23. Ahava Acheret
 24. Ata Totach
 25. Chok Ha'chaim
 26. Hanesichah Vehauach
 27. Hayom Hayom
 28. Im Tohav Oti
 29. Kzat Meshugaat
 30. Ladma'ot Yesh Peh
 31. Lev Zahav
 32. Lo Chashuv
 33. Malachei Shamayim
 34. Melech Harechov
 35. Olam Shel Chalomot
 36. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 37. Shalom Chaver
 38. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 39. Tipa Veod Tipa
 40. Tni Lo Et Halev
 41. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 42. Hear My God (Shma Elohai)
 43. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 44. Nadlik Beyachad Ner
 45. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 46. Come On, Go Home Moti
 47. Hear My God
 48. It Doesn't Matter
 49. Rak Ata
 1. Take It All
 2. Yalla Lecha Baita Moti
 3. ABA
 4. Ze Sheshomer Alay
 5. Chagigah
 6. Rak Atah
 7. Tipa Ve od Tipa
 8. Hasod
 9. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 10. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 11. At
 12. Bachom shel Tel-Aviv
 13. Alecha ve'lai
 14. Hake'ev hazeh
 15. Hakol sagur
 16. Bo Bo
 17. Bachur nechmad
 18. Chatichah mechayay
 19. Zeh hasod sheli
 20. Kamea
 21. Ani lo Madona
 22. Avudah biladecha
 23. Hayah zeh be'erev sagrir
 24. Kshe'ani itach ani kmo dag
 25. Lamah
 26. Lo tov lishneinu
 27. Venamri
 28. Yareach shachor
 29. Yam Shel Ahavah
 30. Mami Mami
 31. ZORMIM
 32. TZIPOR CHOFSHIAH
 33. WELCOME YA SALAAM
 34. YALDA SHEL AHAVA
 35. TIFTEF HAGESHEM
 36. TIZAHARI MIMENO
 37. SHLEMIM
 38. S'RUFAH ALAV
 39. TAK TAK
 40. TELECH KAPARA ALAI
 41. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 42. SAME'ACH
 43. SHELCHA LANETZACH
 44. PERACH BAR
 45. P'NUYAH LA'AHAVAH
 46. RIJAYA
 47. NOSA'AT T'FILAH
 48. OR
 49. OR (2)
 1. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 2. NITZOTZ HACHAIM
 3. MISS MUSIC
 4. MISTER DJ SUPERMAN
 5. LI SHTEI EINAYIM
 6. LIR'OT ET HAKE'EV
 7. METOFEFET
 8. LEVAD (2)
 9. LAMAH HALACHT MIMENU
 10. LAMUT ME'AHAVAH
 11. LATSAFON BE'AHAVA
 12. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 13. KTZAT MESHUGA'AT
 14. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 15. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 16. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 17. KE'ILU KAZEH
 18. KAMAH CHIPASTI
 19. KARNAVAL BANACHAL
 20. HAKAHAL SHELI
 21. HAYITI BEGAN EDEN
 22. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 23. HA'ETZEV BETOCHI
 24. EIN GVUL LE'AHAVAH
 25. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 26. ELEM MESHAGE'A
 27. CHAVERAH TOVAH
 28. BEIN KOL HABALAGAN
 29. CHAMOTI
 30. BEDAMAICH CHAYI
 31. BALAGAN (2)
 32. BAMO'ADON (2)
 33. ACHI HAKOL BESEDER
 34. ACHLU LI SHATU LI
 35. ASHLAYOT METUKOT
 36. AVANIM KAROT
 37. Meachelet Lecha
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
 48. Karusela
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más