Letras de canciones - Letras.com

Ata Totach

Sarit Hadad

Kmo mitoch seret rega otzeret
uma'ala zichronot
Eich elai higata eich li hivtachta
yachad nagshim chalomot

Kama hitamatzta ad shehitzlachta
kav el ha'osher lislol
Ad hasof halachta uchmo shehivtachta
motek yatzata gadol

Refrão
Ata totach ein ein alecha meta alecha
ata hagadol mikulam
Ata totach ein ein alecha meta
alecha ata hagadol mikulam

Keta shetadanu kmo shelanu
yesh rak echad lemilion
Hachayim roleta eich stam lefeta
ba hahimur hanachon
Rak ata himarta bi he'emanta
kmo hamalach hashomner
Rega lo hisasta
oti lo fisfasta
rak he'emanta yoter

Composición: Yosi Gispan · Ese no és el compositor? Avisenos.
Añadido por Carolina
356 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. INTA OMRI
 3. Sinderella
 4. Lev Zahav
 5. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 6. ABA
 7. Ahava Atika
 8. Ahava Meh'ever Lapina
 9. Hayom Hayom
 10. Shalom Chaver
 11. ABA
 12. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 13. Hatikva
 14. Lu Yehi
 15. Yam Shel Ahavah
 16. TAK TAK
 17. Chaverim bechol miney tzvaim
 18. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 19. Kach Et Hakol
 20. Light a candle
 21. Take It All (Kach Et Hakol)
 22. Yalla Lech Habaita Moti
 23. Ahava Bli Sikui
 24. Ahavnu Lichyot
 25. Al Hamezach
 26. Al Tevakesh Mish'alot
 27. Ahava Acheret
 28. Ata Totach
 29. Chok Ha'chaim
 30. Hanesichah Vehauach
 31. Im Tohav Oti
 32. Kzat Meshugaat
 33. Ladma'ot Yesh Peh
 34. Lo Chashuv
 35. Malachei Shamayim
 36. Melech Harechov
 37. Olam Shel Chalomot
 38. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 39. Tipa Veod Tipa
 40. Tni Lo Et Halev
 41. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 42. Hear My God (Shma Elohai)
 43. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 44. Nadlik Beyachad Ner
 45. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 46. Come On, Go Home Moti
 47. Hear My God
 48. It Doesn't Matter
 49. Rak Ata
 1. Take It All
 2. Yalla Lecha Baita Moti
 3. Ze Sheshomer Alay
 4. Bosem Tzarfati
 5. Chagigah
 6. Rak Atah
 7. Tipa Ve od Tipa
 8. Hasod
 9. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 10. At
 11. Bachom shel Tel-Aviv
 12. Alecha ve'lai
 13. Hake'ev hazeh
 14. Hakol sagur
 15. Bo Bo
 16. Bachur nechmad
 17. Chatichah mechayay
 18. Emunah
 19. Zeh hasod sheli
 20. Kamea
 21. Ani lo Madona
 22. Avudah biladecha
 23. Hayah zeh be'erev sagrir
 24. Kshe'ani itach ani kmo dag
 25. Lamah
 26. Lo tov lishneinu
 27. Venamri
 28. Yareach shachor
 29. Mami Mami
 30. ZORMIM
 31. TZIPOR CHOFSHIAH
 32. WELCOME YA SALAAM
 33. YALDA SHEL AHAVA
 34. TIFTEF HAGESHEM
 35. TIZAHARI MIMENO
 36. SHLEMIM
 37. S'RUFAH ALAV
 38. TELECH KAPARA ALAI
 39. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 40. SAME'ACH
 41. SHELCHA LANETZACH
 42. PERACH BAR
 43. P'NUYAH LA'AHAVAH
 44. RIJAYA
 45. NOSA'AT T'FILAH
 46. OR
 47. OR (2)
 48. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 49. NITZOTZ HACHAIM
 1. MISS MUSIC
 2. MISTER DJ SUPERMAN
 3. LI SHTEI EINAYIM
 4. LIHYOT IMA
 5. LIR'OT ET HAKE'EV
 6. METOFEFET
 7. LEVAD (2)
 8. LAMAH HALACHT MIMENU
 9. LAMUT ME'AHAVAH
 10. LATSAFON BE'AHAVA
 11. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 12. KTZAT MESHUGA'AT
 13. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 14. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 15. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 16. KE'ILU KAZEH
 17. KAMAH CHIPASTI
 18. KARNAVAL BANACHAL
 19. HAKAHAL SHELI
 20. HAYITI BEGAN EDEN
 21. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 22. HA'ETZEV BETOCHI
 23. EIN GVUL LE'AHAVAH
 24. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 25. ELEM MESHAGE'A
 26. CHAVERAH TOVAH
 27. BEIN KOL HABALAGAN
 28. CHAMOTI
 29. BEDAMAICH CHAYI
 30. BALAGAN (2)
 31. BAMO'ADON (2)
 32. ACHI HAKOL BESEDER
 33. ACHLU LI SHATU LI
 34. ASHLAYOT METUKOT
 35. AVANIM KAROT
 36. Meachelet Lecha
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más