Letras de canciones - Letras.com

Ata Totach

Sarit Hadad

Kmo mitoch seret rega otzeret
uma'ala zichronot
Eich elai higata eich li hivtachta
yachad nagshim chalomot

Kama hitamatzta ad shehitzlachta
kav el ha'osher lislol
Ad hasof halachta uchmo shehivtachta
motek yatzata gadol

Refrão
Ata totach ein ein alecha meta alecha
ata hagadol mikulam
Ata totach ein ein alecha meta
alecha ata hagadol mikulam

Keta shetadanu kmo shelanu
yesh rak echad lemilion
Hachayim roleta eich stam lefeta
ba hahimur hanachon
Rak ata himarta bi he'emanta
kmo hamalach hashomner
Rega lo hisasta
oti lo fisfasta
rak he'emanta yoter

Composición: Yosi Gispan · Ese no és el compositor? Avisenos.
Añadido por Carolina
362 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Hatikva
 3. Lu Yehi
 4. ABA
 5. INTA OMRI
 6. Linda
 7. Sinderella
 8. Al Hamezach
 9. Ata Totach
 10. Shalom Chaver
 11. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 12. Bachom shel Tel-Aviv
 13. Chatichah mechayay
 14. OR
 15. Do You Love Me?
 16. Be'ezrat Hashem
 17. Hagoral Hatov
 18. Mi amor
 19. Chaverim bechol miney tzvaim
 20. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 21. Kach Et Hakol
 22. Light a candle
 23. Take It All (Kach Et Hakol)
 24. Yalla Lech Habaita Moti
 25. Ahava Atika
 26. Ahava Bli Sikui
 27. Ahava Meh'ever Lapina
 28. Ahavnu Lichyot
 29. Al Tevakesh Mish'alot
 30. Ahava Acheret
 31. Chok Ha'chaim
 32. Hanesichah Vehauach
 33. Hayom Hayom
 34. Im Tohav Oti
 35. Kzat Meshugaat
 36. Ladma'ot Yesh Peh
 37. Lev Zahav
 38. Lo Chashuv
 39. Malachei Shamayim
 40. Melech Harechov
 41. Olam Shel Chalomot
 42. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 43. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 44. Tipa Veod Tipa
 45. Tni Lo Et Halev
 46. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 47. Hear My God (Shma Elohai)
 48. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 49. Nadlik Beyachad Ner
 1. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 2. Come On, Go Home Moti
 3. Hear My God
 4. It Doesn't Matter
 5. Rak Ata
 6. Take It All
 7. Yalla Lecha Baita Moti
 8. ABA
 9. Ze Sheshomer Alay
 10. Bosem Tzarfati
 11. Chagigah
 12. Rak Atah
 13. Tipa Ve od Tipa
 14. Hasod
 15. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 16. At
 17. Alecha ve'lai
 18. Hake'ev hazeh
 19. Hakol sagur
 20. Bo Bo
 21. Bachur nechmad
 22. Emunah
 23. Zeh hasod sheli
 24. Kamea
 25. Ani lo Madona
 26. Avudah biladecha
 27. Hayah zeh be'erev sagrir
 28. Kshe'ani itach ani kmo dag
 29. Lamah
 30. Lo tov lishneinu
 31. Venamri
 32. Yareach shachor
 33. Yam Shel Ahavah
 34. Mami Mami
 35. ZORMIM
 36. TZIPOR CHOFSHIAH
 37. WELCOME YA SALAAM
 38. YALDA SHEL AHAVA
 39. TIFTEF HAGESHEM
 40. TIZAHARI MIMENO
 41. SHLEMIM
 42. S'RUFAH ALAV
 43. TAK TAK
 44. TELECH KAPARA ALAI
 45. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 46. SAME'ACH
 47. SHELCHA LANETZACH
 48. PERACH BAR
 49. P'NUYAH LA'AHAVAH
 1. RIJAYA
 2. NOSA'AT T'FILAH
 3. OR (2)
 4. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 5. NITZOTZ HACHAIM
 6. MISS MUSIC
 7. MISTER DJ SUPERMAN
 8. LI SHTEI EINAYIM
 9. LIHYOT IMA
 10. LIR'OT ET HAKE'EV
 11. METOFEFET
 12. LEVAD (2)
 13. LAMAH HALACHT MIMENU
 14. LAMUT ME'AHAVAH
 15. LATSAFON BE'AHAVA
 16. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 17. KTZAT MESHUGA'AT
 18. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 19. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 20. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 21. KE'ILU KAZEH
 22. KAMAH CHIPASTI
 23. KARNAVAL BANACHAL
 24. HAKAHAL SHELI
 25. HAYITI BEGAN EDEN
 26. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 27. HA'ETZEV BETOCHI
 28. EIN GVUL LE'AHAVAH
 29. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 30. ELEM MESHAGE'A
 31. CHAVERAH TOVAH
 32. BEIN KOL HABALAGAN
 33. CHAMOTI
 34. BEDAMAICH CHAYI
 35. BALAGAN (2)
 36. BAMO'ADON (2)
 37. ACHI HAKOL BESEDER
 38. ACHLU LI SHATU LI
 39. ASHLAYOT METUKOT
 40. AVANIM KAROT
 41. Meachelet Lecha
 42. Intilegencia
 43. Neshama Sheli
 44. Mekudeshet
 45. Haosher Shel Chayai
 46. Une Maman
 47. Hayde Soyle
 48. Karusela
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más