Letras de canciones - Letras.com

Ata Totach

Sarit Hadad

Kmo mitoch seret rega otzeret
uma'ala zichronot
Eich elai higata eich li hivtachta
yachad nagshim chalomot

Kama hitamatzta ad shehitzlachta
kav el ha'osher lislol
Ad hasof halachta uchmo shehivtachta
motek yatzata gadol

Refrão
Ata totach ein ein alecha meta alecha
ata hagadol mikulam
Ata totach ein ein alecha meta
alecha ata hagadol mikulam

Keta shetadanu kmo shelanu
yesh rak echad lemilion
Hachayim roleta eich stam lefeta
ba hahimur hanachon
Rak ata himarta bi he'emanta
kmo hamalach hashomner
Rega lo hisasta
oti lo fisfasta
rak he'emanta yoter

Composición: Yosi Gispan · Ese no és el compositor? Avisenos.
Añadido por Carolina
369 reproducciones
Ver más fotos

Comentarios


A quién le gusta?
 1. Shma Israel
 2. Hatikva
 3. INTA OMRI
 4. ABA
 5. Meachelet Lecha
 6. ABA
 7. Bo Bo
 8. Lu Yehi
 9. LAMAH HALACHT MIMENU
 10. Kach Et Hakol
 11. Ahava Meh'ever Lapina
 12. Ata Totach
 13. Melech Harechov
 14. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 15. Bosem Tzarfati
 16. SHLEMIM
 17. OR
 18. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 19. Sinderella
 20. Chaverim bechol miney tzvaim
 21. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 22. Light a candle
 23. Take It All (Kach Et Hakol)
 24. Yalla Lech Habaita Moti
 25. Ahava Atika
 26. Ahava Bli Sikui
 27. Ahavnu Lichyot
 28. Al Hamezach
 29. Al Tevakesh Mish'alot
 30. Ahava Acheret
 31. Chok Ha'chaim
 32. Hanesichah Vehauach
 33. Hayom Hayom
 34. Im Tohav Oti
 35. Kzat Meshugaat
 36. Ladma'ot Yesh Peh
 37. Lev Zahav
 38. Lo Chashuv
 39. Malachei Shamayim
 40. Olam Shel Chalomot
 41. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 42. Shalom Chaver
 43. Tipa Veod Tipa
 44. Tni Lo Et Halev
 45. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 46. Hear My God (Shma Elohai)
 47. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 48. Nadlik Beyachad Ner
 49. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 1. Come On, Go Home Moti
 2. Hear My God
 3. It Doesn't Matter
 4. Rak Ata
 5. Take It All
 6. Yalla Lecha Baita Moti
 7. Ze Sheshomer Alay
 8. Chagigah
 9. Rak Atah
 10. Tipa Ve od Tipa
 11. Hasod
 12. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 13. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 14. At
 15. Bachom shel Tel-Aviv
 16. Alecha ve'lai
 17. Hake'ev hazeh
 18. Hakol sagur
 19. Bachur nechmad
 20. Chatichah mechayay
 21. Emunah
 22. Zeh hasod sheli
 23. Kamea
 24. Ani lo Madona
 25. Avudah biladecha
 26. Hayah zeh be'erev sagrir
 27. Kshe'ani itach ani kmo dag
 28. Lamah
 29. Lo tov lishneinu
 30. Venamri
 31. Yareach shachor
 32. Yam Shel Ahavah
 33. Mami Mami
 34. ZORMIM
 35. TZIPOR CHOFSHIAH
 36. WELCOME YA SALAAM
 37. YALDA SHEL AHAVA
 38. TIFTEF HAGESHEM
 39. TIZAHARI MIMENO
 40. S'RUFAH ALAV
 41. TAK TAK
 42. TELECH KAPARA ALAI
 43. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 44. SAME'ACH
 45. SHELCHA LANETZACH
 46. PERACH BAR
 47. P'NUYAH LA'AHAVAH
 48. RIJAYA
 49. NOSA'AT T'FILAH
 1. OR (2)
 2. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 3. NITZOTZ HACHAIM
 4. MISS MUSIC
 5. MISTER DJ SUPERMAN
 6. LI SHTEI EINAYIM
 7. LIHYOT IMA
 8. LIR'OT ET HAKE'EV
 9. METOFEFET
 10. LEVAD (2)
 11. LAMUT ME'AHAVAH
 12. LATSAFON BE'AHAVA
 13. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 14. KTZAT MESHUGA'AT
 15. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 16. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 17. KE'ILU KAZEH
 18. KAMAH CHIPASTI
 19. KARNAVAL BANACHAL
 20. HAKAHAL SHELI
 21. HAYITI BEGAN EDEN
 22. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 23. HA'ETZEV BETOCHI
 24. EIN GVUL LE'AHAVAH
 25. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 26. ELEM MESHAGE'A
 27. CHAVERAH TOVAH
 28. BEIN KOL HABALAGAN
 29. CHAMOTI
 30. BEDAMAICH CHAYI
 31. BALAGAN (2)
 32. BAMO'ADON (2)
 33. ACHI HAKOL BESEDER
 34. ACHLU LI SHATU LI
 35. ASHLAYOT METUKOT
 36. AVANIM KAROT
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
 48. Karusela
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más