Letras de canciones - Letras.com

Ata Totach

Sarit Hadad

Kmo mitoch seret rega otzeret
uma'ala zichronot
Eich elai higata eich li hivtachta
yachad nagshim chalomot

Kama hitamatzta ad shehitzlachta
kav el ha'osher lislol
Ad hasof halachta uchmo shehivtachta
motek yatzata gadol

Refrão
Ata totach ein ein alecha meta alecha
ata hagadol mikulam
Ata totach ein ein alecha meta
alecha ata hagadol mikulam

Keta shetadanu kmo shelanu
yesh rak echad lemilion
Hachayim roleta eich stam lefeta
ba hahimur hanachon
Rak ata himarta bi he'emanta
kmo hamalach hashomner
Rega lo hisasta
oti lo fisfasta
rak he'emanta yoter

Composición: Yosi Gispan · Ese no és el compositor? Avisenos.
Añadido por Carolina
362 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Hatikva
 3. Lu Yehi
 4. ABA
 5. Shalom Chaver
 6. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 7. Hear My God
 8. Yalla Lecha Baita Moti
 9. Lo tov lishneinu
 10. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 11. LAMUT ME'AHAVAH
 12. INTA OMRI
 13. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 14. Linda
 15. Karusela
 16. Sinderella
 17. Chaverim bechol miney tzvaim
 18. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 19. Kach Et Hakol
 20. Light a candle
 21. Take It All (Kach Et Hakol)
 22. Yalla Lech Habaita Moti
 23. Ahava Atika
 24. Ahava Bli Sikui
 25. Ahava Meh'ever Lapina
 26. Ahavnu Lichyot
 27. Al Hamezach
 28. Al Tevakesh Mish'alot
 29. Ahava Acheret
 30. Ata Totach
 31. Chok Ha'chaim
 32. Hanesichah Vehauach
 33. Hayom Hayom
 34. Im Tohav Oti
 35. Kzat Meshugaat
 36. Ladma'ot Yesh Peh
 37. Lev Zahav
 38. Lo Chashuv
 39. Malachei Shamayim
 40. Melech Harechov
 41. Olam Shel Chalomot
 42. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 43. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 44. Tipa Veod Tipa
 45. Tni Lo Et Halev
 46. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 47. Hear My God (Shma Elohai)
 48. Nadlik Beyachad Ner
 49. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 1. Come On, Go Home Moti
 2. It Doesn't Matter
 3. Rak Ata
 4. Take It All
 5. ABA
 6. Ze Sheshomer Alay
 7. Bosem Tzarfati
 8. Chagigah
 9. Rak Atah
 10. Tipa Ve od Tipa
 11. Hasod
 12. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 13. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 14. At
 15. Bachom shel Tel-Aviv
 16. Alecha ve'lai
 17. Hake'ev hazeh
 18. Hakol sagur
 19. Bo Bo
 20. Bachur nechmad
 21. Chatichah mechayay
 22. Emunah
 23. Zeh hasod sheli
 24. Kamea
 25. Ani lo Madona
 26. Avudah biladecha
 27. Hayah zeh be'erev sagrir
 28. Kshe'ani itach ani kmo dag
 29. Lamah
 30. Venamri
 31. Yareach shachor
 32. Yam Shel Ahavah
 33. Mami Mami
 34. ZORMIM
 35. TZIPOR CHOFSHIAH
 36. WELCOME YA SALAAM
 37. YALDA SHEL AHAVA
 38. TIFTEF HAGESHEM
 39. TIZAHARI MIMENO
 40. SHLEMIM
 41. S'RUFAH ALAV
 42. TAK TAK
 43. TELECH KAPARA ALAI
 44. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 45. SAME'ACH
 46. SHELCHA LANETZACH
 47. PERACH BAR
 48. P'NUYAH LA'AHAVAH
 49. RIJAYA
 1. NOSA'AT T'FILAH
 2. OR
 3. OR (2)
 4. NITZOTZ HACHAIM
 5. MISS MUSIC
 6. MISTER DJ SUPERMAN
 7. LI SHTEI EINAYIM
 8. LIHYOT IMA
 9. LIR'OT ET HAKE'EV
 10. METOFEFET
 11. LEVAD (2)
 12. LAMAH HALACHT MIMENU
 13. LATSAFON BE'AHAVA
 14. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 15. KTZAT MESHUGA'AT
 16. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 17. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 18. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 19. KE'ILU KAZEH
 20. KAMAH CHIPASTI
 21. KARNAVAL BANACHAL
 22. HAKAHAL SHELI
 23. HAYITI BEGAN EDEN
 24. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 25. HA'ETZEV BETOCHI
 26. EIN GVUL LE'AHAVAH
 27. ELEM MESHAGE'A
 28. CHAVERAH TOVAH
 29. BEIN KOL HABALAGAN
 30. CHAMOTI
 31. BEDAMAICH CHAYI
 32. BALAGAN (2)
 33. BAMO'ADON (2)
 34. ACHI HAKOL BESEDER
 35. ACHLU LI SHATU LI
 36. ASHLAYOT METUKOT
 37. AVANIM KAROT
 38. Meachelet Lecha
 39. Do You Love Me?
 40. Intilegencia
 41. Neshama Sheli
 42. Mekudeshet
 43. Haosher Shel Chayai
 44. Be'ezrat Hashem
 45. Hagoral Hatov
 46. Une Maman
 47. Mi amor
 48. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más