Letras de canciones - Letras.com

Ata Totach

Sarit Hadad

Kmo mitoch seret rega otzeret
uma'ala zichronot
Eich elai higata eich li hivtachta
yachad nagshim chalomot

Kama hitamatzta ad shehitzlachta
kav el ha'osher lislol
Ad hasof halachta uchmo shehivtachta
motek yatzata gadol

Refrão
Ata totach ein ein alecha meta alecha
ata hagadol mikulam
Ata totach ein ein alecha meta
alecha ata hagadol mikulam

Keta shetadanu kmo shelanu
yesh rak echad lemilion
Hachayim roleta eich stam lefeta
ba hahimur hanachon
Rak ata himarta bi he'emanta
kmo hamalach hashomner
Rega lo hisasta
oti lo fisfasta
rak he'emanta yoter

Composición: Yosi Gispan · Ese no és el compositor? Avisenos.
Añadido por Carolina
366 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Hatikva
 3. Ahava Bli Sikui
 4. ABA
 5. ABA
 6. Rak Ata
 7. Lu Yehi
 8. Linda
 9. Im Tohav Oti
 10. Lev Zahav
 11. Olam Shel Chalomot
 12. Tni Lo Et Halev
 13. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 14. Come On, Go Home Moti
 15. Hasod
 16. Bo Bo
 17. Zeh hasod sheli
 18. Mami Mami
 19. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 20. RIJAYA
 21. NOSA'AT T'FILAH
 22. LIR'OT ET HAKE'EV
 23. HAKAHAL SHELI
 24. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 25. BALAGAN (2)
 26. BAMO'ADON (2)
 27. Mi amor
 28. Karusela
 29. Sinderella
 30. Chaverim bechol miney tzvaim
 31. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 32. Kach Et Hakol
 33. Light a candle
 34. Take It All (Kach Et Hakol)
 35. Yalla Lech Habaita Moti
 36. Ahava Atika
 37. Ahava Meh'ever Lapina
 38. Ahavnu Lichyot
 39. Al Hamezach
 40. Al Tevakesh Mish'alot
 41. Ahava Acheret
 42. Ata Totach
 43. Chok Ha'chaim
 44. Hanesichah Vehauach
 45. Hayom Hayom
 46. Kzat Meshugaat
 47. Ladma'ot Yesh Peh
 48. Lo Chashuv
 49. Malachei Shamayim
 1. Melech Harechov
 2. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 3. Shalom Chaver
 4. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 5. Tipa Veod Tipa
 6. Hear My God (Shma Elohai)
 7. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 8. Nadlik Beyachad Ner
 9. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 10. Hear My God
 11. It Doesn't Matter
 12. Take It All
 13. Yalla Lecha Baita Moti
 14. Ze Sheshomer Alay
 15. Bosem Tzarfati
 16. Chagigah
 17. Rak Atah
 18. Tipa Ve od Tipa
 19. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 20. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 21. At
 22. Bachom shel Tel-Aviv
 23. Alecha ve'lai
 24. Hake'ev hazeh
 25. Hakol sagur
 26. Bachur nechmad
 27. Chatichah mechayay
 28. Emunah
 29. Kamea
 30. Ani lo Madona
 31. Avudah biladecha
 32. Hayah zeh be'erev sagrir
 33. Kshe'ani itach ani kmo dag
 34. Lamah
 35. Lo tov lishneinu
 36. Venamri
 37. Yareach shachor
 38. Yam Shel Ahavah
 39. ZORMIM
 40. TZIPOR CHOFSHIAH
 41. WELCOME YA SALAAM
 42. YALDA SHEL AHAVA
 43. TIFTEF HAGESHEM
 44. TIZAHARI MIMENO
 45. SHLEMIM
 46. S'RUFAH ALAV
 47. TAK TAK
 48. TELECH KAPARA ALAI
 49. SAME'ACH
 1. SHELCHA LANETZACH
 2. PERACH BAR
 3. P'NUYAH LA'AHAVAH
 4. OR
 5. OR (2)
 6. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 7. NITZOTZ HACHAIM
 8. MISS MUSIC
 9. MISTER DJ SUPERMAN
 10. LI SHTEI EINAYIM
 11. LIHYOT IMA
 12. METOFEFET
 13. LEVAD (2)
 14. LAMAH HALACHT MIMENU
 15. LAMUT ME'AHAVAH
 16. LATSAFON BE'AHAVA
 17. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 18. KTZAT MESHUGA'AT
 19. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 20. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 21. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 22. KE'ILU KAZEH
 23. INTA OMRI
 24. KAMAH CHIPASTI
 25. KARNAVAL BANACHAL
 26. HAYITI BEGAN EDEN
 27. HA'ETZEV BETOCHI
 28. EIN GVUL LE'AHAVAH
 29. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 30. ELEM MESHAGE'A
 31. CHAVERAH TOVAH
 32. BEIN KOL HABALAGAN
 33. CHAMOTI
 34. BEDAMAICH CHAYI
 35. ACHI HAKOL BESEDER
 36. ACHLU LI SHATU LI
 37. ASHLAYOT METUKOT
 38. AVANIM KAROT
 39. Meachelet Lecha
 40. Do You Love Me?
 41. Intilegencia
 42. Neshama Sheli
 43. Mekudeshet
 44. Haosher Shel Chayai
 45. Be'ezrat Hashem
 46. Hagoral Hatov
 47. Une Maman
 48. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más