Ata Totach

Sarit Hadad

Kmo mitoch seret rega otzeret
uma'ala zichronot
Eich elai higata eich li hivtachta
yachad nagshim chalomot

Kama hitamatzta ad shehitzlachta
kav el ha'osher lislol
Ad hasof halachta uchmo shehivtachta
motek yatzata gadol

Refrão
Ata totach ein ein alecha meta alecha
ata hagadol mikulam
Ata totach ein ein alecha meta
alecha ata hagadol mikulam

Keta shetadanu kmo shelanu
yesh rak echad lemilion
Hachayim roleta eich stam lefeta
ba hahimur hanachon
Rak ata himarta bi he'emanta
kmo hamalach hashomner
Rega lo hisasta
oti lo fisfasta
rak he'emanta yoter

Composición: Yosi Gispan · Ese no és el compositor? Avisenos.
Añadido por Carolina
354 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Shalom Chaver
 3. Hatikva
 4. Lu Yehi
 5. INTA OMRI
 6. ABA
 7. Hasod
 8. Ani lo Madona
 9. Yalla Lech Habaita Moti
 10. Hakol sagur
 11. Bo Bo
 12. Yareach shachor
 13. Yam Shel Ahavah
 14. RIJAYA
 15. KTZAT MESHUGA'AT
 16. Sinderella
 17. Chaverim bechol miney tzvaim
 18. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 19. Kach Et Hakol
 20. Light a candle
 21. Take It All (Kach Et Hakol)
 22. Ahava Atika
 23. Ahava Bli Sikui
 24. Ahava Meh'ever Lapina
 25. Ahavnu Lichyot
 26. Al Hamezach
 27. Al Tevakesh Mish'alot
 28. Ahava Acheret
 29. Ata Totach
 30. Chok Ha'chaim
 31. Hanesichah Vehauach
 32. Hayom Hayom
 33. Im Tohav Oti
 34. Kzat Meshugaat
 35. Ladma'ot Yesh Peh
 36. Lev Zahav
 37. Lo Chashuv
 38. Malachei Shamayim
 39. Melech Harechov
 40. Olam Shel Chalomot
 41. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 42. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 43. Tipa Veod Tipa
 44. Tni Lo Et Halev
 45. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 46. Hear My God (Shma Elohai)
 47. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 48. Nadlik Beyachad Ner
 49. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 1. Come On, Go Home Moti
 2. Hear My God
 3. It Doesn't Matter
 4. Rak Ata
 5. Take It All
 6. Yalla Lecha Baita Moti
 7. ABA
 8. Ze Sheshomer Alay
 9. Bosem Tzarfati
 10. Chagigah
 11. Rak Atah
 12. Tipa Ve od Tipa
 13. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 14. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 15. At
 16. Bachom shel Tel-Aviv
 17. Alecha ve'lai
 18. Hake'ev hazeh
 19. Bachur nechmad
 20. Chatichah mechayay
 21. Emunah
 22. Zeh hasod sheli
 23. Kamea
 24. Avudah biladecha
 25. Hayah zeh be'erev sagrir
 26. Kshe'ani itach ani kmo dag
 27. Lamah
 28. Lo tov lishneinu
 29. Venamri
 30. Mami Mami
 31. ZORMIM
 32. TZIPOR CHOFSHIAH
 33. WELCOME YA SALAAM
 34. YALDA SHEL AHAVA
 35. TIFTEF HAGESHEM
 36. TIZAHARI MIMENO
 37. SHLEMIM
 38. S'RUFAH ALAV
 39. TAK TAK
 40. TELECH KAPARA ALAI
 41. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 42. SAME'ACH
 43. SHELCHA LANETZACH
 44. PERACH BAR
 45. P'NUYAH LA'AHAVAH
 46. NOSA'AT T'FILAH
 47. OR
 48. OR (2)
 49. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 1. NITZOTZ HACHAIM
 2. MISS MUSIC
 3. MISTER DJ SUPERMAN
 4. LI SHTEI EINAYIM
 5. LIHYOT IMA
 6. LIR'OT ET HAKE'EV
 7. METOFEFET
 8. LEVAD (2)
 9. LAMAH HALACHT MIMENU
 10. LAMUT ME'AHAVAH
 11. LATSAFON BE'AHAVA
 12. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 13. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 14. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 15. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 16. KE'ILU KAZEH
 17. KAMAH CHIPASTI
 18. KARNAVAL BANACHAL
 19. HAKAHAL SHELI
 20. HAYITI BEGAN EDEN
 21. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 22. HA'ETZEV BETOCHI
 23. EIN GVUL LE'AHAVAH
 24. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 25. ELEM MESHAGE'A
 26. CHAVERAH TOVAH
 27. BEIN KOL HABALAGAN
 28. CHAMOTI
 29. BEDAMAICH CHAYI
 30. BALAGAN (2)
 31. BAMO'ADON (2)
 32. ACHI HAKOL BESEDER
 33. ACHLU LI SHATU LI
 34. ASHLAYOT METUKOT
 35. AVANIM KAROT
 36. Meachelet Lecha
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Mi amor
 46. Une Maman
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más